Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  
 

Vier maatregelen laten het grootste effect zien op de files, stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid dat deze maand haar rapport publiceerde Slim benutten: bereikbaarheidsmaatregelen op een rij. Elk van die maatregel zorgt ervoor dat de congestie tussen de 10 en 15% afneemt. Die (hoofd)maatregelen zijn: dynamisch verkeersmanagement, fiscale maatregelen, variabele autoverzekeringspremies en een flinke accijnsverhoging.

Het mobiliteitsbeleid van het nieuwe kabinet is gericht op het beter benutten van het bestaande mobiliteitssysteem. Tegen deze achtergrond heeft de programmadirectie Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gevraagd een inventarisatie te maken van de mogelijke maatregelen. Die maatregelen zijn er nu.

Waarbij uit ogen van de kosteneffectiviteiten (lees: zo min mogelijk kosten voor de overheid) de volgende rangorde van maatregelen zou moeten worden genomen: het afschaffen van de fiscale vrijstelling voor het woon-werk en zakelijk verkeer, de accijnsverhoging (met 25%) met gelijktijdige verlaging van vaste lasten en de uitbreiding van betaald parkeren.

Dynamiseren autoverzekeringspremies staat ook in de top 4 van meest effectieve maatregelen. De automobilist betaalt nu een vast bedrag per jaar voor de autoverzekering. Dit systeem geeft geen prikkels om bewust over het reis- en rijgedrag na te denken. Pay As You Drive (PAYD) is een alternatief systeem dat de mogelijkheid biedt om de verzekeringspremie per gereden kilometer te betalen. Dit is een stimulans om minder te gaan rijden, stellen de onderzoekers.

Op dit ogenblik loopt er een onderzoek dat laat zien dat deelnemers aan een praktijkproef hun rijgedrag daadwerkelijk aanpassen.

Aansluitend op deze top 4 zijn er nog 4 maatregelen die tot een reductie van 5% tot 10% van de congestie leiden:
- uitbreiding betaald parkeren;
- verruiming van de fiscale vergoeding voor telewerken, carpoolen en gebruik van openbaar vervoer en fiets;
- brede uitrol van lokale maatregelen dynamisch verkeersmanagement;
- stimuleren navigatie-apparatuur met reistijdinformatie.
Tenslotte somt het rapport 31 maatregelen op die minder dan 5% bijdragen aan congestiereductie. Het overgrote deel van deze maatregelen ligt op de terreinen goederenvervoer en logistiek, openbaar vervoer, ketens en knopen, ruimtelijke ordening, reisinformatie en mobiliteitsmanagement.

Download hier het volledige rapport (pdf)

Plaats op:
Datum: 24 juni 2011
Categorie: Mobiliteit
Bron: Verkeersnet
Gerelateerde artikelen  
18-04-2008 Nieuws 200 miljoen euro voor maatregelen tegen files
16-04-2012 Nieuws Bereikbaarheid MKB de afgelopen jaren verbeterd
15-06-2016 Nieuws Praktijkrichtlijn voor meten effecten maatregelen op luchtkwaliteit
27-03-2013 Nieuws Tien voorbeelden hoe een mobiliteitsbudget in te voeren
10-11-2008 Nieuws Mobiliteitsverbeteringen worden vanaf 2009 fiscaal ondersteund
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,33 seconden.