Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  

Begonnen als inbouwspecialist heeft het Houtense bedrijf Micpoint zich ontwikkeld tot een innovatieve leverancier van hightech mobiliteitsoplossingen voor de automotive branche. Directeur Ed Moné ziet een toekomst voor zich waarin auto’s steeds meer – letterlijk - als communicatievehicle (moeten gaan) functioneren. ‘Mensen doen steeds meer in de auto, die moet dus altijd verbonden zijn met de rest van je leef- en werkomgeving. Zodra de auto uit de fabriek komt, zit er al van alles in aan communicatiemogelijkheden. Het is aan specialisten als wij om ervoor te zorgen dat die communicatie kan worden opgepakt door de andere systemen van de gebruiker. Om op die manier gegevens om te zetten naar toegevoegde waarde voor een onderneming.’

Daarmee profileert Micpoint zich steeds meer als content provider en leverancier van geavanceerde ICT-oplossingen in de automotive, ziet Moné. ‘Wij bevinden ons in het overgangsgebied tussen de autofabrikanten en de consumenten, of die nu zakelijk zijn of particulier. Wij zorgen ervoor dat applicaties werken, dat systemen communiceren, dat informatie wordt overgedragen. Kortom, dat de gebruiker altijd kan beschikken over enerzijds werkende applicaties en systemen en anderzijds over de informatie en het inzicht dat hij nodig heeft om optimaal van de middelen gebruik te kunnen maken. Wij leveren middels die (koppeling van) communicatiesystemen de gegevens die nodig zijn om bijvoorbeeld het (rij)gedrag te kunnen koppelen aan voordeel voor zowel de gebruiker als de werkgever als de leverancier. Of we koppelen gegevens uit ritregistraties aan fiscaliteit enz. Veel kan gemakkelijk worden vastgelegd, inzichtelijk gemaakt en toegepast mits informatie uit systemen en objecten op de juiste manier aan elkaar kunnen worden gekoppeld.’

Communicatie gaat heel ver
Communicatie en ICT gaan heel ver tegenwoordig. Moné: ‘Zeker in de automotive branche. Daarbij mikken we niet alleen op de auto’s zelf, maar kunnen ook bijstaan in zaken als het beheer van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, die weer indirect met de auto kunnen in verband kunnen worden gebracht. Eigenlijk zijn wij specialisten in het beheer van alle objecten die op een of andere manier waardevolle informatie voortbrengen voor de gebruikers en de beheerders.’ Moné is daarbij wel voorstander van (veel) standaardisering. ‘In het verleden, net als in veel andere branches, hadden alle leveranciers hun eigen methoden en platformen om communicatie mogelijk te maken. Nu wordt dat steeds meer standaard en ligt de toegevoegde waarde vooral in hoe je die informatie uit die systemen verwerkt en interpreteert. Die data, die wij dus voor een deel voor onze klanten beheren, interpreteren en inzichtelijk maken, blijft overigens in Nederland. Dat is gezien alle ontwikkelingen op het gebied van privacy en aansprakelijkheid wel zo prettig voor onze opdrachtgevers. Onze systemen voor ritregistratie zijn voorzien van het Keurmerk Ritregistratiesystemen en bieden daarmee zekerheid voor de klanten: de gegenereerde gegevens blijven in Nederland en worden door een Nederlands bedrijf beheerd. Het systeem is bovendien betrouwbaar, transparant voor de klant en voldoet aan alle standaardcriteria waarvan je mag verwachten dat een ritregistratiesysteem voldoet. Zo’n keurmerk met de standaardisering die daarmee gepaard gaat, draagt in hoge mate bij aan de acceptatie en betrouwbaarheid. Ook op langere termijn. Daar hoort bijvoorbeeld ook bij dat wanneer een aangesloten bedrijf failliet gaat, die gegevens toch inzichtelijk blijven gedurende de periode dat het fiscaal gewenst is.’

Wereld aan toepassingen
Moné ziet nog een wereld aan toepassingen voor zich als het gaat om communicatie en automotive. ‘Nog even los van de zelfrijdende auto’s die ongetwijfeld op grote(re) schaal gaan komen, zijn er nog veel meer mogelijkheden. Carsharing toepassingen bijvoorbeeld, waarbij de registratie van, toegang tot en activeren van auto’s wordt geregeld volgens gebruikersprofielen en daaraan gekoppelde verrekenmodellen. We gaan sowieso naar een maatschappij waar gebruik meer wordt gewaardeerd dan bezit. Dat gebruik moet dan wel goed afgetimmerd kunnen worden. De verhuurmarkt wordt ook steeds interessanter, mits er sluitende systemen zijn die het gebruik en de daaraan gekoppelde voorwaarden goed vastleggen.’

Micpoint heeft jarenlang achtereen bewezen dat ze al deze ontwikkelingen op de voet volgt en daarin zelfs voorop gaat. Moné: ‘Het gaat steeds meer over objecten met daaraan gekoppelde hardware en software, waarbij de hardware ook al minder wordt. Die zit straks standaard in de auto (of het andere object). Als je dan kunt beschikken over innovatieve en bewezen technologie met functionaliteit die is geënt op gebruikerservaringen en de praktijk, heb je een voorsprong. Flexibiliteit staat hoog in het vaandel. Niet alleen bij ons, maar zeker ook bij onze opdrachtgevers. Zij willen al die sores rondom communicatie en -systemen niet. Ze willen ‘slechts’ de voordelen van het gebruik ervan. Zij kiezen voor mobiliteitsoplossingen die werken. Het is aan ons om ervoor te zorgen dát ze werken en dat ze blijven werken, dus meegaan in de ontwikkelingen van de markt. Daardoor leveren ze een waardevolle bijdrage aan een positieve bedrijfsvoering van onze opdrachtgevers.’

Interpreteren van informatie
In die ontwikkelingen tellen ook samenwerkingsverbanden, zoals de samenwerking met Dragintra Fleet Services. Moné: ‘Om relaties in alle ontwikkelingen de beste oplossingen te kunnen blijven bieden, hebben Dragintra Fleet Services & Micpoint afgesproken om kennis, ervaring en systemen te bundelen en als partners onze producten en diensten in markt te gaan aanbieden. Leveranciersonafhankelijkheid staat daarbij centraal. Mobiliteitsoplossingen in combinatie met vooruitstrevende ICT-toepassingen leiden tot verbeterde bedrijfsvoering. Daarnaast koppelen wij mobiliteit en kosten aan communicatie en vertalen deze naar overzichtelijke informatie. Dat laatste biedt de klant – letterlijk - veel meer inzicht. De interpretatie van informatie is namelijk soms nog best lastig. Wij zijn, samen met Dragintra, in staat ‘kale gegevens’ te vertalen naar bijvoorbeeld een duidelijke grafische weergave van data die de gebruiker wel direct iets zegt.’

Al met al worden we steeds afhankelijk er van ICT, ziet Moné: ‘Dat is niet erg, zonder ICT kom je tegenwoordig niet ver. Maar er is wel een keerzijde. Je moet er als branche voor zorgen dat de kwaliteit van geboden oplossingen geborgd blijft en dus dat standaardisering wordt nagestreefd. De ‘collectiviteitsgedachte’ kan echter nog wel een zetje gebruiken in onze branche. Waar het gebruik van standaarden in de vrachtwereld heel gewoon is, valt in de particuliere vervoersector nog wel wat winst te halen. Maar het begint te komen. Inzicht en gebruik van data zijn cruciaal voor een bedrijf en steeds meer bedrijven zien dat in. Daarin willen wij een vooraanstaande rol (blijven) spelen. We beschikken over veel kennis en ervaring die met grote regelmaat tot nieuwe innovatieve oplossingen leiden, steeds inspelend op de voortdurend veranderende vraag in mobiliteit vanuit de markt.’

Plaats op:
Datum: 12 december 2016
Categorie: Technologie & Innovatie, Fleetmanagement / software, Mobiliteit, Rijvaardigheid / verkeersveiligheid, Blackbox / km-registratie
Bron: Micpoint BV
Gerelateerde artikelen  
30-08-2016 Nieuws Van inbouwspecialist tot innovatieve leverancier van hightech mobiliteitsoplossingen …
07-06-2016 Nieuws Micpoint en Dragintra Fleet Services samen in Full Service Fleetmanagement
30-01-2017 Achtergrondartikelen Telematica
13-02-2017 Achtergrondartikelen Hedendaagse mobiliteit: voor elk wat wils dankzij telematica
17-12-2018 Achtergrondartikelen Van Pet Shop Boys tot Automotive Innovator
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,46 seconden.