Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  
 

Nieuwe inzichten verrijken de mens. Dat zal niemand ontkennen. Als het gaat om flexibele en duurzame mobiliteit is dat verkrijgen van die inzichten echter nog niet zo eenvoudig. Daarvoor heb je geavanceerde instrumenten nodig die data uit uiteenlopende bronnen kunnen combineren tot waardevolle informatie, die kan leiden tot vernieuwende concepten. Zo’n tool is FleetPack van Dragintra Fleet Services, gebaseerd op gedegen kennis en ervaring in een steeds complexer wordende markt.Erik Wijbenga, commercieel manager Dragintra Fleet Services, vindt dat duurzame (en flexibele) mobiliteit bezien moet worden in een groter verband dan alleen duurzame auto’s op de juiste manier en het juiste moment inzetten. ‘Het kan net zozeer gaan over de inrichting van werkplekken. Ook die heeft direct invloed op de ‘beweeglijkheid’ van de medewerkers. Het gaat over nieuwe stijlen van management: welke manager laat zijn medewerkers vrij genoeg om hun tijd en werk (meer) zelf in te delen, zodat ze niet hoeven aan te sluiten bij de files in de ochtend en middag? Het lijken voor de hand liggende elementen in ons dagelijks (zakelijke) leven, maar waarom kost het nog steeds zoveel moeite?’
Wijbenga geeft zelf het antwoord: ‘Voor een deel komt dat door het grote aanbod in de markt van concrete oplossingen. Veel organisaties kennen die niet goed en weten eigenlijk ook niet goed hoe zij die moeten  toepassen. Onbekend maakt onbemind, dus… laat maar zitten. Anderzijds: de mens is een gewoontedier. Die zal uit zichzelf niet snel zomaar iets veranderen. Hij verandert pas als hij - met praktische voorbeelden – wordt gewezen op de voordelen. Die voordelen moet hij echt nog leren zien. Bovendien moeten veranderingen dan nog steeds niet te snel gaan en de hulpmiddelen niet te ingewikkeld zijn, anders haakt hij ook weer af.’

Verzamelen van data
Volgens Wijbenga draait het in deze wereld vooral om het verzamelen van data en het vermogen die te transformeren tot nuttige informatie. ‘Basis van alles is dat de data actueel, correct en volledig zijn. Daarnaast wil je er meteen over kunnen beschikken, om direct te kunnen anticiperen. Als je het hebt over fleetmanagement gaat het over drie basisbronnen die een schat aan informatie leveren: het voertuig, de leverancier en de berijder. Vanuit het voertuig krijg je data over kilometers, locatie, rijeigenschappen, uren, belading, rittenregistratie etc. Bij informatie vanuit de leverancier (een belangrijke schakel in de keten) zoals dealers, de verzekeraar, het schadebedrijf, brandstofleverancier, de leasemaatschappij etc. gaat het om financiële en contract gerelateerde zaken. Ten slotte is er nog de informatie met betrekking op de berijder: fiscale regelingen, eigen bijdrage, NAW, kostenplaats, cao, etc. Al die bronnen samen leveren de data die in de juiste combinaties een volledig inzicht geven over de mobiliteit in je organisatie. Althans, dat kan, mits je kunt beschikken over een goede tool die dergelijke data kan combineren en vertalen naar heldere informatie die van toegevoegde waarde is voor de organisatie.’Processen voeden met data
Aan al die stakeholders en informatiebronnen kleven processen. Het op de goede manier inrichten van die processen en ze voeden met de juiste informatie is cruciaal voor de juiste output: een gestroomlijnd proces en conclusies gebaseerd op correcte en volledige informatie. Wijbenga: ‘Als voorbeeld een  schadegevalletje: de informatie vanuit ‘het voertuig’ is nodig om te kunnen bepalen wat de kilometerstand is, het tijdstip van de aanrijding, de snelheid waarmee gereden werd, de remweg en locatie van de aanrijding, kortom alles rond het incident. Vanuit de schakel ‘leveranciers’ levert bijvoorbeeld de leasemaatschappij informatie over de schadeoorzaak en schadesoort, reparatie- versus taxatiekosten en vervangend vervoer. De schakel ‘berijder’ is verantwoordelijk voor het melden en aanleveren van het ingevulde schadeaangifteformulier (SAF). Al deze data komen uit de diverse systemen en bij de uiteenlopende stakeholders vandaan. Bij elkaar zijn die gegevens nodig voor de vertaling naar relevante informatie. Die is weer nodig om een schadeproces soepel af te handelen, het bedrijf geen onnodig hoge kosten te laten betalen en de berijder op een rechtvaardige wijze te behandelen naar aanleiding van de aanrijding. Dát is fleetmanagement in optima forma. Dat gaat dus over veel meer dan alleen een auto goedkoop inkopen, toewijzen aan een berijder en onderhouden…’

Specialistenwerk
Uit voorgaande is wel duidelijk geworden dat fleetmanagement complexe materie is. ‘Daarvoor is niet iedereen geschikt’, ziet Wijbenga. ‘Veel organisaties willen die complexe processen en datastromen ook helemaal niet zelf verwerken en beheren. Het is net als zelf je belastingformulier invullen als het om wat meer gaat dan alleen je hypotheekaftrek… Het duurt te lang, kost veel moeite en je haalt er waarschijnlijk nooit uit wat een specialist eruit haalt. Dat hoeft ook niet, daarvoor zijn nu juist die specialisten met hun specifieke tools. Kennis en ervaring van de markt en hoe je met die verschillende datastromen moet omgaan, maken het onderscheid tussen partijen. Het is wel belangrijk dat je het kaf van het koren kunt scheiden. Dat geldt overigens zowel voor de aanbiedersmarkt als voor de berijders in je organisatie.’

Beïnvloeding gedrag op basis van cijfers
Wijbenga constateert namelijk dat het gedrag van enkele berijders grote invloed kan hebben op de totale kosten van mobiliteit in een organisatie. ‘Het werkt net als bij de beveiliging van een sportstadion: 100.000 mensen zitten bij elkaar en er is meestal een massale hoeveelheid politie op de been, omdat – volgens statistieken - ongeveer 0,1% ‘gaat rellen’. Dat zijn enorme kosten voor slechts een heel kleine groep. Zo gaat het ook met mobiliteit: als een paar berijders onevenredig veel kosten maken, heeft dat invloed op alle berijders, bijvoorbeeld door het vaststellen van een (hogere) eigen bijdrage in die totale kosten. Wanneer je nu tot op detailniveau de gegevens kunt binnenhalen en analyseren, kun je ook op individueel niveau mensen op hun gedrag aanspreken. In dit geval zal het niet eens gaan om ‘opzettelijk rellen’, maar zijn ze zich vaak niet bewust dat ze nét te hard rijden, nét te lang doorrijden, nét verkeerd laden e.d. Als
manager kun je dan op basis van feiten sturen op wenselijk ander gedrag. Als werkgever heb je bovendien een zorgplicht naar je medewerkers. Door die inzichten kun je daar ook beter aan voldoen. Ten slotte: inzichten verkleinen de risico’s op ongewenste gebeurtenissen, onverwachte kosten en misbruik. Het afstemmen van de behoefte, het gedrag en gebruik aan zowel de gebruikerskant als aan de kant van de andere stakeholders maakt het mobiliteitsvraagstuk vandaag de dag zo’n mooie uitdaging. Dragintra is met Fleet-Pack in staat die uitdaging aan te gaan, waarbij kosten laag worden gehouden, maar niet ten koste van de kwaliteit van mobiliteit en flexibiliteit.’

Wat je wilt is inzicht, begrip en een holistische benadering: mobiliteit gaat niet alleen over auto’s. Dragintra FleetPack biedt dat inzicht, tot in de kleinste details, op elk moment.

www.dragintra.nl

Plaats op:
Datum: 8 januari 2018
Bron: Dragintra / Magazine Flexibele Mobiliteit
Gerelateerde artikelen  
22-01-2018 Achtergrondartikelen Grip op data betekent grip op flexibele en duurzame mobiliteit!
07-06-2016 Nieuws Micpoint en Dragintra Fleet Services samen in Full Service Fleetmanagement
29-01-2018 Achtergrondartikelen Duurzame en flexibele mobiliteit door intelligent gebruik van beschikbare data …
08-03-2017 Achtergrondartikelen Dataverwerking vraagt om een goed systeem
09-02-2017 Achtergrondartikelen Voorbij de grenzen van Fleetmanagement
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,48 seconden.