Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  
 

De focus van fleetmanagementsoftware zal de komende tijd blijven verschuiven in de richting van intelligent gebruik van grote hoeveelheden zowel intern als extern gegenereerde data. Alleen door een goede interpretatie van die data kom je tot optimale – en dus duurzame en flexibele – inzet van zakelijke mobiliteit. Dat is de overtuiging van Paul Verkinderen, VP EMEA bij Chevin Fleet Solutions.flexibiliteit en duurzaamheid, die gebruikmaken van deelautoconcepten, shortlease, flexibele huur, mobiliteitsbudgetten en dergelijke, maar ook daarvoor geldt dat je pas tot een optimaal resultaat komt door de juiste informatie te combineren’, aldus Verkinderen. ‘Weten hoeveel mensen en middelen er op een bepaald moment beschikbaar zijn, wat nodig is, welke vorm van mobiliteit vereist ofwel het meest wenselijk is, bepalen in hoge mate of op elk moment de mobiliteit passend is voor de organisatie. En ook hoe duurzaam en flexibel je bent of kunt zijn. Die wetenschap maakt dat je tijdig kunt inspelen op ongewenste situaties, zoals een (tijdelijke) overcapaciteit aan een bepaalde mobiliteitsvorm. Stilstaande auto’s in een wagenpark zijn immers niet bepaald duurzaam, wel duur…’

Datastromen combineren
‘De fleetsector is aan het veranderen onder invloed van de steeds grotere hoeveelheid aan beschikbare data over voertuigen, uitrusting, personeel en andere assets. Deze informatie komt uit allerlei verschillende systemen en bronnen, zowel intern als extern. Intern is al lastig genoeg, maar als er ook nog (veel) externe bronnen bijkomen, wordt het erg complex. Veel externe data komen uit telematicasystemen, brandstofkaarten, onderhoudsdienstverleners, onderdelenleveranciers en vlootbeheerbedrijven, maar ook belasting-, registratie- en managementoplossingen voor bestuurders, bijvoorbeeld. Al die informatie met elkaar in verband brengen, letterlijk, valt niet mee. Daarvoor is intelligente software nodig’, aldus Verkinderen.

Wat zijn de nuttige data?
De sleutel tot een efficiënt gebruik van ‘big data’ om echte vooruitgang te boeken ligt volgens Verkinderen echter eerst en vooral in het bepalen van welke data het nuttigst zijn, waarna deze kunnen worden samengebracht voor analyse en rapportage. ‘Gewoon al de vraag stellen hoe je je vlootbeheer kunt optimaliseren door bestaande interne en externe informatie samen te brengen met behulp van fleetmanagementsoftware kan heel wat nieuwe inzichten geven’, aldus Verkinderen.Toename informatie via mobiele apparaten
Verkinderen ziet nog een andere belangrijke ontwikkeling: ‘Het gebruik van mobiele toestellen in het kader van operationeel beheer en onderhoud neemt hand over hand toe. Tablets en smartphones kunnen immers doeltreffend worden ingezet als managementtools voor het personeel. Voorwaarde is echter dat ze intelligent worden gekoppeld aan een fleetmanagementsysteem. Dan kan het een effectief middel zijn om bestuurders aan te spreken op bijvoorbeeld hun rijgedrag. Daardoor kun je substantiële besparingen realiseren op brandstof- en onderhoudskosten, belangrijke aspecten als het gaat om duurzame inzet van mobiliteit.’

Eenvoudige integratie cruciale data
Om de integratie met applicaties van derden en serviceproviders in hun fleetmanagementsoftware nog beter te faciliteren, heeft Chevin Fleet Solutions afgelopen zomer een nieuw API-kader geïntroduceerd voor haar fleetmanagementsoftware FleetWave. Verkinderen: ‘FleetWaves nieuwe standaard-API is inmiddels al ingesteld om meer dan 100 verschillende systemen van derden te kunnen integreren – zoals gps en telematica, tanksystemen, boekhoudsoftware en leasebedrijven. Daarnaast biedt  FleetWave systeemgebruikers nu de mogelijkheid om als onderneming zelf de integratiemogelijkheden van de software nog verder uit te breiden. Data uit FleetWave kunnen nu eenvoudig worden gedeeld met of geactualiseerd worden door andere softwaretoepassingen, ‘on the fly’ en zonder bulkimport of -export of manuele data-invoer. Als je een dergelijk hoog niveau van integratie kan bieden in de kritieke interne systemen, dan ontstaan allerlei nieuwe efficiencyvoordelen en grotere kansen om goede beslissingen te nemen. Zeker beslissingen die gaan om duurzamer en flexibeler inzet van mobiliteit zijn gebaat bij zoveel mogelijk actuele en volledige gegevens van vervoer, gebruik en bestuurders.’ Heel  praktisch: Data van de brandstofleverancier of de commerciële tankkaart leveren exacte informatie over het brandstofverbruik, de kilometerstand en de duurzaamheidsprestaties. Meten is weten en weten is actie ondernemen...

Automatisering maakt duurzaamheidsbeleid mogelijk
Voor Verkinderen is het duidelijk: wie duurzamer en flexibeler met zijn zakelijke mobiliteit wil kunnen omgaan, moet iets kunnen doen met de (groeiende hoeveelheid) beschikbare data. ‘Allerlei nieuwe voertuigtechnologie komt op ons af. Technologie die het mogelijk maakt om nog meer informatie te genereren, nog meer databronnen te raadplegen en zo de werkdruk van wagenparkbeheerders te verlagen en een hogere efficiency en effectiviteit van het wagenpark te bereiken. Daarmee is een eerste begin gemaakt van meer duurzame mobiliteit. Echter, niet iedereen kan nieuwe concepten zoals eerder genoemd even eenvoudig integreren. Veel organisaties zijn gewoon zover nog niet in hun mindset. Wat wel iedereen kan doen, is beginnen met de juiste graad van intelligente automatisering en zo meer te weten komen over wat er feitelijk gaande is met zijn voertuigen en bestuurders. Wie die informatie op de juiste wijze interpreteert, kan snel een aanvang maken met een praktische invulling van duurzaamheidsbeleid.’

Plaats op:
Datum: 29 januari 2018
Bron: Chevin Fleet Solutions / Magazine Flexibele Mobiliteit
Gerelateerde artikelen  
24-01-2017 Nieuws Intelligent datagebruik belangrijke fleetsoftwaretrend
18-08-2017 Nieuws Chevin breidt vlootbeheersoftware uit
06-12-2012 Nieuws Vandesande tekent voor FleetWave van Chevin Fleet Solutions
13-04-2017 Achtergrondartikelen Wagenparkgegevens beter beheren met speciale software
22-01-2018 Achtergrondartikelen Grip op data betekent grip op flexibele en duurzame mobiliteit!
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,42 seconden.