Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  
 


Leasewijzer voor werkgevers:

Een ander initiatief om tot duurzamere mobiliteit te komen is de Leasewijzer, specifiek voor werkgevers in dit geval. Tijdens de Fleet Lounge in Houten werd deze geïntroduceerd door Natuur & Milieu, één van de drie initiatiefnemers. Bedrijven krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid om CO2-uitstoot te verminderen. De Leasewijzer is een praktische handleiding voor bedrijven om tot zo’n duurzamere mobiliteit te komen.Jarenlang daalde de CO2-uitstoot van nieuw aangeschafte zakelijke auto’s. Tot in 2016 deze weer steeg met maar liefst 10%. De oorzaak was heel simpel: de fiscale voordelen van de gedifferentieerde bijtelling, waarbij je minder betaalde voor een auto met minder CO2-uitstoot, werd afgebouwd. Daarmee legde de overheid de verantwoordelijkheid voor groene en duurzame mobiliteit meer op het bordje van de werkgever. Nu moeten die werkgevers hun medewerkers overtuigen en stimuleren om tot een groenere mobiliteit te komen, en dat is nog niet zo eenvoudig. Dat was voor drie partijen, Natuur & Milieu, Fleet Support en dutch aanleiding om een Leasewijzer op te stellen, met daarin veel praktische handvatten om (direct meetbare) resultaten te boeken.
Voor veel Nederlandse bedrijven is mobiliteit verreweg de grootste bron van CO2-uitstoot en tevens de grootste kostenpost. De uitstoot van het wagenpark draagt maar liefst tot zo’n 85% bij aan de totale footprint. Wie duurzaam wil zijn, moet dus iets aan dat wagenpark gaan doen. De Leasewijzer geeft een visie op concrete maatregelen, biedt tips en geeft inzichten over hoe je medewerkers (meer) kunt sturen en ondersteunen bij hun mobiliteitskeuzes, gebaseerd op beleid, ervaringen en kennis bij grote ondernemingen en organisaties als ABN AMRO, Arcadis, Centric, Nationale-Nederlanden, NS, Siemens, Stedin, Royal HaskoningDHV en Volksbank.De Leasewijzer is dus vooral bedoeld om meer concreet in beeld te brengen wat er zoal is te doen om een duurzamere mobiliteit te realiseren als werkgever. Dat loopt uiteen van tips om de organisatie van de verandering in beeld te brengen tot Beleid & Maatregelen formuleren. In het eerste deel van de Leasewijzer wordt uitvoerig uit de doeken gedaan hoe u zo’n project zou kunnen oppakken in uw organisatie: welke actoren spelen een rol en welke rol is dat? Hoe breng je een initiatief in de organisatie in hoe communiceer je een en ander. Vervolgens brengt de Leasewijzer een concreet stappenplan om via Diagnose, Strategie, Interventieplan en Uitvoeringsplan tot een succesvol project te komen.

In het tweede deel worden handvatten aangereikt om Beleid & Maatregelen verder te concretiseren, uiteenlopend voor wat u wilt bereiken. Wilt u sturen op minder auto’s, anders reizen, elektrische en/of zuinigere auto’s en/of op rijgedrag. Elk van deze doelen hebben hun eigen aanpak met specifieke maatregelen ter bevordering van de realisatie van het doel. Al die maatregelen worden vervolgens uitgelicht en vergezeld met praktische voorbeelden van de partijen zoals die zijn genoemd in de inleiding.

Ten slotte, omdat de basis voor alles nu eenmaal is gelegen in veel data, is er een bijlage bijgedaan om meer beeld te krijgen van trends en ontwikkelingen in de (Nederlandse) mobiliteit: hoe reist zakelijk Nederland naar zijn werk? Over hoeveel auto’s hebben we het eigenlijk en hoe is de eigendomsverhouding? Hoe staat het met de CO2-uitstoot vanaf 2010 tot nu? Hoe is de verhouding tussen de verschillende brandstoffen? En uiteraard ook cijfers over de Europese uitstootnormen en hoe de kosten voor klimaat zich verhouden tot de kosten voor de reiziger.

Kortom, de Leasewijzer is een must read voor iedere fleetmanager of werkgever die zichzelf als  medebewaker van onze leefomgeving ziet. Kijk voor het gehele rapport en downloadopties onder meer op https://www.natuurenmilieu.nl/road-to-zero/leasewijzer.

Plaats op:
Datum: 28 februari 2018
Bron: Leasewijzer / Magazine Flexibele Mobiliteit
Gerelateerde artikelen  
22-01-2018 Achtergrondartikelen Grip op data betekent grip op flexibele en duurzame mobiliteit!
20-11-2017 Achtergrondartikelen Deelautoconcept voldoet prima als duurzaam en flexibel alternatief
23-11-2017 Achtergrondartikelen Maatwerk in mobiliteit tegen lagere kosten
14-02-2011 Nieuws Duurzaam vervoersbeleid verandert gedrag
19-10-2018 Nieuws Helft leaserijders positief over elektrisch rijden
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,46 seconden.