Laatste nieuws
 
 
  Achtergrondartikelen  


GPS-Buddy helpt klanten met Big Data en privacy


Wanneer je core business bestaat uit het zo nauwkeurig mogelijk volgen van voertuigen, en het daarop kunnen bijsturen, zou je bijna denken dat je behoorlijk last van de nieuwe privacywetgeving kunt hebben. Dat probleem heeft GPS-Buddy echter helemaal niet, constateert Desmond van Kooten, sales director bij het bedrijf in Almere.

Van de redactie

Het gaat onze klanten zeker niet in eerste plaats om het volgen van individuele berijders, maar het blijft een feit dat voertuigen, lading en de kwaliteit van de lading essentieel zijn voor ze. De individuele berijder is daaraanondergeschikt, dus als we de gegevens keurig netjes fileren en anonimiseren, voldoen wij aan de wetgeving en heeft onze klant toch de beschikking over voor hem essentiële (voertuig)informatie.’
GPS-Buddy levert niet alleen oplossingen om informatie over voertuigen, -bewegingen en -gebruik te genereren, te analyseren en te verwerken. Een belangrijk deel van de business bestaat ook uit de informatie over ladingen zelf, verkregen door sensoren die voortdurend ‘invoelen’ hoe het bijvoorbeeld met de temperatuur van een koeltransport is. Van Kooten: ‘Je kunt je voorstellen dat koeltransporten  met bederfelijke lading nauwkeurig moeten worden ‘gevolgd’, zowel waar ze zijn, hoe lang het nog duurt voor de lading kan kunnen worden afgeleverd, etc. Maar ook in het voertuig zelf: hoe is de temperatuur binnen bij de lading? Loopt die niet (te) snel op, bijvoorbeeld wanneer de deur (te) lang open staat bij het lossen? Dat is informatie die je graag wilt weten als vervoerder. Het gaat daarbij om metingen, waarvan de gegevens met elkaar gecombineerd waardevolle informatie biedt voor onze klanten. Die willen graag weten of ze – aantoonbaar - aan de voorwaarden van levering hebben voldaan bij een dispuut, maar ook om zelf grip op processen en kwaliteit van ladingen te houden. Daarnaast is het voor een bedrijf erg kostbaar als een wagen leeg rondrijdt. Het combineren van transporten, al dan niet in overleg met andere rijders of collega-vervoerders, scheelt alle betrokkenen veel tijd en geld en is bovendien een stuk duurzamer. Daar worden onze klanten vrolijk van en ook hun klanten zijn daarbij gebaat.’

De klant bepaalt
‘Wij gebruiken onze ervaring en kennis om onze klanten de beste en meest vooruitstrevende producten en diensten te kunnen aanbieden op het gebied van fleetmanagement en voertuigvolgsystemen. Ons werkterrein is groot en varieert van internationale logistieke (transport) bedrijven tot openbare instellingen en van overheden tot hoveniers. Iedere onderneming met meer dan één voertuig kan haar bedrijfsprocessen al optimaliseren door het gebruik van toekomstgerichte oplossingen en daardoor kostenbesparend en ‘groener’ werken. Of het daarbij nu gaat om trailervolgsystemen of kilometer- en ritregistratie, om asset tracking (in combinatie met Internet of Things) of temperatuur- en emballageregistratie: bij ons geldt dat meten is weten. Al die informatie geeft inzichten en die inzichten leiden tot structurele besparingen, duurzamere mobiliteit, grotere veiligheid en grotere klanttevredenheid. Maar het kan ook leiden tot een grotere werknemerstevredenheid. Als alles op correcte wijze wordt geregistreerd, verwerkt en over en weer wordt gecommuniceerd, biedt dat kansen.

Ook als het gaat om privacygevoelige informatie. Natuurlijk is informatie tot op het niveau van een individuele berijder te genereren. Of dat daadwerkelijk gebeurt, is aan onze klant. Wij doen zelf niets met die informatie. Onze systemen registreren slechts en doen (deels) de interpretatie van bijvoorbeeld trends voor de klanten, desgewenst geïntegreerd met andere voor de klant relevante systemen.’

Strakke afspraken
De basis voor al die toepassingen is het (beveiligde) online platform van GPSBuddy. Daar kunnen de klanten de voor hen beschikbare informatie inzien en gebruiken en/of beschikbaar stellen aan berijders middels GPS-Buddy apps. Van Kooten: ‘In het kader van de nieuwe privacywetgeving hebben we met alle betrokkenen die het aangaat bewerkersovereenkomsten afgesloten, zodat in principe de hele keten is gesloten en er op een nette manier met de gegevens wordt omgegaan: in die overeenkomsten leg je uit wat je doet, waarom je het doet en hoelang je bijvoorbeeld gegevens vasthoudt. Die toegang is gekoppeld aan functies en rollen binnen de organisatie. Daarover worden strakke afspraken gemaakt. Wij kunnen ze heel goed helpen, maar die rechten worden niet door ons bepaald. De gegevens worden opgeslagen op servers die staan in een Categorie 3 gekwalificeerd datacenter, dus ook aan die kant zijn alle denkbare maatregelen genomen om zorgvuldigheid te betrachten. De klant kan zelf bij ‘zijn eigen data’, onder strikte voorwaarden. Data zijn echter nooit ‘zomaar’ beschikbaar voor iemand die ‘toevallig langskomt’ en zou kunnen gaan rondneuzen in het datacenter. Daarvoor is alles te goed beveiligd en afgeschermd.’

Van Kooten signaleert overigens wel dat er discrepanties in wetgevingen bestaan. ‘Ik ben vast niet de enige die dat constateert, maar er zijn uiteenlopende eisen als het gaat om privacywetgeving en fiscale wetgeving bijvoorbeeld. De data van de klant moet worden verwijderd als de klant opzegt of als hij wil overstappen naar een collega van ons. Dan moeten de data transportabel zijn. Dat kan allemaal prima uiteraard. Maar in het kader van belastingregels moeten wij weer wel een deel van de gegevens zelf nog bewaren. Dat schuurt met elkaar en ik ben benieuwd hoe dat straks gaat verlopen wanneer controles gaan plaatsvinden.’

Transparantie en Big Data
Waar Van Kooten vooral op hamert, is transparantie in hoe je met al die gegevens (Big Data) omgaat. ‘Een open communicatie voorkomt veel discussies en misverstanden. Laat gewoon zien aan de betrokkenen wat je doet en waarom. Laat zien dat privé en zakelijk strikt gescheiden worden. Laat zien dat het ook in het belang is van gebruikers/berijders dat voertuig- en transportgegevens worden geanalyseerd om tot algehele verbetering in efficiency en kostenbesparingen te komen. Dat voordeel moet dan echter wel op een of andere manier terugvloeien. Dan worden ze vanzelf belangrijker voor de ‘veroorzaker’ en geeft meer binding. Die vinden het echt niet erg als ze (kunnen) worden bijgestuurd op duurzaamheid, kosten, rijgedrag of milieuaspecten als ze daar zelf (direct) baat bij hebben. Het beloningsprincipe voor de berijder geeft extra motivatie om mee te werken. Daar moet je als organisatie echter aan werken in termen van transparantie en vertrouwen opbouwen. Als je dat voor elkaar krijgt, kun je nog veel meer doen met telematica en Big Data in de automotive sector. Telematica wordt naar mijn idee nog lang niet ten volle benut, maar daar ligt vooral dit type wetgeving aan ten grondslag: er is een (grote?) schroom om meer data te gebruiken. Die data zou je niet alleen kunnen gebruiken om processen en bedrijfsvoering te optimaliseren, om je assets te beschermen en optimaal in te zetten, maar ook om te innoveren, als bedrijf, als branche. Dus wat mij betreft zou meer openheid ertoe kunnen leiden dat we allemaal hetzelfde beeld krijgen van het gebruik van Big Data. Op een positieve manier, met respect voor andermans belangen en privacy.’ www.gpsbuddy.nl


Beeld: GPS-Buddy

Plaats op:
Datum: 6 augustus 2018
Bron: AutoleaseWereld / magazine Telematica, Big Data & Privacy
Gerelateerde artikelen  
01-10-2018 Achtergrondartikelen AVG biedt kansen voor de branche
03-09-2018 Achtergrondartikelen Wat betekenen Privacy én Big Data voor de fleetprofessional?
24-07-2018 Nieuws GPS-Buddy breidt portfolio uit met voertuigvolgsysteem Basic
15-10-2018 Achtergrondartikelen Micpoint voegt meer intelligentie toe aan haar Smart Mobility oplossing
09-07-2018 Achtergrondartikelen ISO-certificering erkenning van veilige informatie-uitwisseling
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,46 seconden.