Nieuws  

Het eigen risico bij een schadegeval, kan onder bepaalde voorwaarden doorbelast worden aan de werknemer. In 60% van alle schadegevallen wordt het eigen risico ten onrechte doorbelast. Bij schade ontstaan tijdens werktijd mag het eigen risico niet doorbelast worden. Daarnaast worden er regelmatig te hoge eigen risico-bedragen afgesproken, soms tot wel € 750,-.

Schade rijden met een leaseauto kan altijd gebeuren. Als het een schade betreft waarbij de verzekering een eigen risico doorbelast, dan kan deze onder bepaalde voorwaarden weer voor rekening zijn van de zakelijke rijder. De manier waarop het eigen risico afgehandeld wordt is bepaald in de autoregeling. Hierin worden de afspraken vastgelegd tussen de zakelijke rijder/leaserijder en de werkgever over het gebruik van de zakenauto/leaseauto. Van alle ruim 1,3 miljoen zakelijke rijders heeft 81%* een autoregeling ondertekend.

De afhandeling van het eigen risico tijdens een schadegeval is één van de hoofdstukken uit een autoregeling. In 60% van alle autoregelingen wordt het eigen risico van een schade tijdens werktijd onterecht doorbelast wordt aan de werknemer. Dit is rechtstreeks in strijd met artikel 7:661 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat de werknemer bij schade tijdens werktijd geen eigen risico dient te betalen. Behalve als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Regelmatig worden er ook te hoge eigen risico-bedragen doorbelast, althans volgens VZR. Het gemiddelde eigen risico ligt tussen de € 150,- en € 300,-, terwijl € 500,- of meer geen uitzondering is. VZR adviseert dan ook om niet akkoord te gaan met een eigen risico dat hoger ligt dan € 300,-.

“Eigen risico’s lopen soms op tot € 750,-. Dat is absurd hoog. Ons advies: ga niet akkoord met een hoger eigen risico dan € 300,-“ VZR-voorzitter Jan van Delft

Het aantal afgesloten autoregeling stijgt. Nu heeft 81% van alle werknemers een autoregeling van de werkgever ontvangen. Vorig jaar was dat nog 76%. Een autoregeling is een goed middel om afspraken vast te leggen tussen werknemer en werkgever over het gebruik van de leaseauto. De afspraken in de autoregeling dienen wel evenwichtig te zijn voor beide partijen. Laat bij twijfel je autoregeling extern controleren.

*bron: onderzoek VZR “Wat beweegt de zakelijke rijder” onder 17.128 zakelijke rijders.

Plaats op:
Datum: 29 oktober 2018
Bron: Vereniging Zakelijke Rijders
Gerelateerde artikelen  
26-01-2017 Nieuws Zakelijke rijders betalen onterecht eigen risico
09-02-2017 Nieuws Eigen risico in werktijd wordt nog steeds doorbelast bij veel organisaties
04-06-2010 Nieuws “Geen eigen risico onder werktijd”
26-03-2018 Nieuws Beste autoregeling 2017: Vink Kunststoffen
27-02-2019 Nieuws Verkeerd tanken onder werktijd: rekening voor werkgever
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,09 seconden.