Nieuws  


Huidige dieselrijders van een leaseauto worden bij het wisselen van baan geconfronteerd met extra hoge afkoopkosten. Vanwege de dalende restwaardes van dieselauto’s zijn de afkoopkosten extra hoog en dit belemmert die berijder om zonder zorgen van baan te wisselen.

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Er zijn nu bijvoorbeeld 62.000 meer banen beschikbaar ten opzichte van vorig kwartaal*. Dit zorgt ervoor dat veel medewerkers de kans krijgen om over te stappen naar een andere werkgever. Voor de ruim 1,5 miljoen medewerkers met een zakenauto kan dit voor hoge onverwachte kosten zorgen bij het inleveren van de leaseauto. Zeker als je als zakelijke rijder in een diesel rijdt.

Veel berijder hebben een autoregeling waarin een bepaling staat over de afkoopsom van de leaseauto. Als je uit dienst gaat, moet je de auto van de zaak meenemen of de afkoopkosten van het contract met de leasemaatschappij betalen. Dergelijke afkoopsommen lopen in de duizenden euro’s en beperken de arbeidsmobiliteit van de zakelijke rijder.

VZR is tegen afkoopsommen voor zakelijke rijders. Hier is ook vaak veel discussie over. De kosten zijn ondoorzichtig en risico’s worden afgewenteld op de werknemer. Met succes zijn afkoopsommen al regelmatig aangevochten. Zie hiervoor ook de jurisprudentie. Enkel de daadwerkelijke kosten mogen onder bepaalde omstandigheden doorbelast worden.


“Afkoopkosten horen niet bij de zakelijke rijder thuis.”


Extra aandacht voor dieselrijders
In praktijk merkt VZR dat de zakelijke rijder die in een dieselauto rijdt, extra de pineut is. Zij krijgen te maken met extra hoge afkoopsommen van het leasecontract. Doordat de aantrekkelijkheid van dieselauto’s afgenomen is, hebben dieselauto’s lagere restwaardes. Dit betekent dat de afkoopsommen voor dieselauto’s extra hoog geworden zijn. Afkoopsommen van meer dan € 10.000,- zijn daarbij geen uitzondering meer. VZR waarschuwt berijders hiervoor en adviseert hen om al voordat het opportuun is bezwaar te maken tegen een afkoopbepaling in de autoregeling.

*bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt

Plaats op:
Datum: 1 april 2019
Bron: Vereniging Zakelijke Rijders
Gerelateerde artikelen  
24-08-2018 Nieuws Leaserijder vaak de pineut bij wisseling van baan
29-10-2018 Nieuws Zakelijke rijder betaalt ten onrechte eigen risico
09-05-2019 Nieuws Macadam en VZR slaan handen ineen
12-08-2019 Nieuws Zakelijke rijder gaat het liefst met zijn leaseauto op vakantie
31-07-2017 Nieuws Werknemer betaalt 100 procent teveel bij afscheid nemen van leaseauto
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,1 seconden.