Nieuws  
 

Mobiliteit en data zijn twee concepten die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De gemiddelde moderne auto heeft al meer 200 verbonden datapunten. Daarnaast genereren systemen als weer-, verkeers-, kaart- en onderhoudsplatformen voortdurend data die wagenparkbeheerders in hun planning moeten opnemen. Het is voor wagenparkbeheerders daarom essentieel om vaardigheden op het gebied van datawetenschap en analyse aan te scherpen. In het ‘Driven by Data’ rapport, het tweede rapport in een serie voor wagenparkbeheerders, toont Shell de positieve business impact van slim ingerichte datastromen aan. Daarnaast worden handvatten aangeboden waarmee wagenparkbeheerders door middel van deze datastromen de efficiëntie, veiligheid en waarde van hun wagenpark kunnen vergroten.

Geïntegreerd datagebruik voorziet in een reële behoefte bij wagenparkbeheerders: 40 procent gaf in een recent onderzoek van Shell  aan dat het toepassen van data-integratie een topprioriteit is. Eerder dit jaar presenteerde Shell het eerste rapport in de serie voor wagenparkbeheerders, het ‘Wagenpark van de Toekomst’, waarin ruim 72 procent van de 120 Nederlandse ondervraagde wagenparkbeheerders aangaf kansen te zien in technologieën om dagelijkse processen te automatiseren. In het rapport ‘Driven by Data’, presenteert Shell essentiële vaardigheden op gebied van data-integratie die een toekomstige wagenparkbeheerder nodig heeft.

Stappen naar datagedreven wagenparkbeheer
De contouren van het toekomstige datagedreven wagenpark beginnen zich al af te tekenen. Vooruitstrevende wagenparkbeheerders maken nu al efficiëntieslagen op gebieden als brandstofverbruik, minimale stilstandtijd, preventief onderhoud en fraudebestrijding.  Uit het ‘Driven by Data’ rapport van Shell blijkt echter dat slechts 15% van de Nederlandse wagenparkbeheerders gebruik maakt van telematica.

“Nederlandse wagenparkbeheerders geven aan kansen te zien in nieuwe technologieën, maar verwachten hier ook extra kennis en training voor nodig te hebben. Daardoor plukken de meeste wagenparkbeheerders nog niet de vruchten van big data. In het het ‘Driven by Data’ rapport leggen we uit hoe wagenparkbeheerders de waarde van een datagedreven aanpak kunnen verzilveren.” Aldus - Roland van Oudheusden - Global Products & Mobility Services Manager bij Shell.

Technologie van de toekomst, nu al inzetbaar
Telematica, het verzamelen en over grote afstand verzenden van operationele gegevens, wordt op dit moment nog beperkt gebruikt. De technologie wordt vooral toegepast om het brandstofverbruik te optimaliseren (70%) en voor voertuigmanagement (59%). De mogelijkheden die kunnen worden benut met telematica zijn echter groter. Zo toont het rapport dat er naast vergroten van de efficiëntie ook al mogelijkheden zijn op gebied van veiligheid en informatie.

•    Efficiënter wagenparkbeheer: Onderzoek toont aan dat telematica kan helpen om de brandstofkosten tot 25 procent omlaag te brengen, maar ook het stil staan van voertuigen tot 30 procent kan reduceren. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van slimme parkeerapps, die chauffeurs live updates geven over het vinden van een parkeerplaats en advies geven over optimaal tanken. Een ander voorbeeld is het voorspellen van ladingen op basis van historisch gebruik, waarmee wordt voorkomen dat vrachtwagens onnodig ‘leeg’ rijden. Hierdoor worden voertuigen 15 tot 20% beter benut, maar ook het brandstofverbruik en CO2-uitstoot wordt aanzienlijk verminderd.

•    Veiligheid: Geïntegreerd datagebruik bevordert daarnaast de veiligheid van chauffeurs. Een van de opvallendste toepassingen van telematica is bijvoorbeeld ‘platooning’, waarbij door slimme

systemen een kortere remweg wordt aangehouden. Hierbij neemt het aantal kop-staartbotsingen met 71 procent af. Daarnaast kan telematica helpen bij voorspellend onderhoud; het tijdig signaleren van voertuigstoringen om zo ongevallen te voorkomen.

•    Geaggregeerde informatiestromen: Het gebruik van telematica biedt talloze mogelijkheden om met applicaties van derde partijen te integreren. Zo laat het nieuwe rapport van Shell zien dat aanvullende wagenparkdiensten – onderhoudsapps, kaartsoftware of tankpassen – uiteindelijk zullen integreren in één geconsolideerde portal: Application Programming Interfaces (API’s). Ook blockchain biedt kansen: door de unieke eigenschappen kan deze methode voorzien in een gedeeld, transparant en volledig beveiligde omgeving waarin data kan worden gedeeld en bekeken door alle partijen in de supply chain.

De sector van morgen
De sectoren vracht- en wagenparkbeheer staan voortdurend onder druk vanuit de publieke opinie en wet- en regelgeving om het brandstofverbruik, de uitstoot en verkeerscongestie te verminderen. Een op datagedreven en op telematica gebaseerd bedrijfsmodel kan helpen deze doelen te behalen. Experts van Shell Fleet Solutions werken daartoe met de gehele branche – inclusief wagenparkbeheerders, vrachtwagenfabrikanten, dienstverleners en softwareleveranciers – om gezamenlijk een effectieve aanpak te ontwikkelen.

U vindt het volledige rapport op de website: www.shell.nl/datagedreven-wagenpark

Plaats op:
Datum: 12 november 2019
Gerelateerde artikelen  
08-02-2019 Achtergrondartikelen Wagenparkbeheerders zien kansen in transitie naar elektrische voertuigen
06-02-2019 Nieuws Het wagenpark van de toekomst
08-02-2017 Nieuws Toegang tot telematica-data
21-06-2018 Nieuws Forse stijging gebruik telematica met betrekking tot veiligheid
30-01-2017 Nieuws Nieuwe telematica-oplossing Extra Inzicht
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,18 seconden.