Nieuws  
 

Met het tekenen van de intentieverklaring milieuzones voor bestelauto's eerder deze week komt de weg vrij voor het instellen van milieuzones in combinatie met compenserende maatregelen. Doel: het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.

Ondernemingsverenigingen EVO, TLN, KNV, MKB-Nederland en VNO-NCW, de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, stadsregio Rotterdam en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, hebben de intentieverklaring ondertekend. De verklaring bestaat uit een aantal afspraken om de invoering van milieuzones voor bestelauto's vanaf 2013 in goede banen te leiden.

De eerste afspraak in de intentieverklaring is dat gemeenten dit jaar onderzoeken of een milieuzone voor bestelauto's in hun binnenstad echt noodzakelijk is. Indien daar sprake van is, dan zullen de betreffende gemeenten in overleg met het bedrijfsleven maatregelen gaan invoeren om de aanschaf en het gebruik van schone bestelauto's te bevorderen of het gebruik van schone alternatieven vormen van goederenvervoer te stimuleren.

Dat kunnen per stad andere maatregelen zijn. Gedacht kan worden aan het gebruik van doelgroepenstroken voor schone voertuigen, ruimere ontheffingsmogelijkheden voor schonere voertuigen (parkeren en venstertijden) en extra laad- en losplaatsen voor schone voertuigen. Ook is afgesproken dat de kosten en baten van milieuzones voor bestelauto's worden onderzocht. Tot slot is in de intentieverklaring vastgelegd dat uiterlijk 1 januari 2012 er een akkoord moet zijn over een pakket van compenserende maatregelen voor het invoeren van milieuzones voor lichte bedrijfsauto's. Deze compenserende maatregelen zijn financieel van aard.

Per 1 juli 2013 kan een gemeente een milieuzone voor bestelauto's instellen. De toegangseis is dan dat een bestelauto minimaal aan de Emissieklasse-4 norm moet voldoen als het gaat om de uitstoot. Dit zijn bestelauto's met bouwjaar 2006 en jonger. De Emissieklasse-4 eis wordt op 1 januari 2015 verder aangescherpt. Vanaf die datum zijn alleen Emissieklasse-4 bestelauto's met af fabriek roetfilter of emissieklasse 5, welkom in de milieuzone.

Ondernemers die nu voor de aanschaf van een nieuwe bestelauto staan, kunnen beter kiezen voor een bestelauto met af fabriek roetfilter, meldt bijvoorbeeld de KvK van Amsterdam op haar webiste. Dan is het tenminste zeker dat je met de bestelauto ook na 1 januari 2015 de binnenstad in kan blijven rijden. Daarbij krijgen ondernemers nu nog 400 euro subsidie als ze een bestelauto met af fabriek roetfilter aanschaffen.

Plaats op:
Datum: 11 mei 2010
Categorie: Mobiliteit
Bron: KvK Amsterdam
Gerelateerde artikelen  
27-10-2010 Achtergrondartikelen 400 euro subsidie voor schone bestelauto
01-08-2011 Nieuws Amsterdam werkt aan milieuzone voor bestelwagens
31-01-2011 Nieuws Steeds minder uitstoot fijnstof bestelauto’s
18-02-2010 Nieuws RAI lanceert website ter promotie schone bestelauto's
22-11-2010 Nieuws Minder CO2-uitstoot door sloopregeling
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 14,09 seconden.