Nieuws  
 

Volledig thuiswerken lijkt op korte termijn gunstig voor de productiviteit maar na enige tijd neemt dat weer af, concludeert TNO na een 'expertmeeting' over de effecten van Het Nieuwe Werken.

Reden voor die afnemende productiviteit na verloop van tijd: de verminderende binding met het bedrijf en het gemis van samenwerken met collega's.

Wetenschappelijke literatuur

Steeds meer organisaties gaan over op tijd en plaats onafhankelijk werken. Toch is er nog veel onduidelijkheid over de effecten van Het Nieuwe Werken (HNW) op productiviteit en vitaliteit van werknemers, benadrukt TNO. Wetenschappelijke literatuur is nog schaars, gaat slechts in op enkele maatregelen en is niet altijd eenduidig. Inzicht in de effecten kan voor organisaties houvast geven bij het maken van keuzes en het doen van investeringen voordat men overgaat op HNW.

Om de effecten van HNW inzichtelijk te maken bracht TNO experts op dit terrein bijeen. Wetenschappelijk onderzoekers en ervaringsdeskundigen van TNO, CfPB, Erasmus RSM, Rabobank en IBM deelden hun kennis in een tweetal werksessies.

Centraal stond de vraag welke factoren een rol spelen bij HNW en productiviteit. Van deze factoren zijn definities gemaakt en zijn de onderlinge relaties vastgesteld. En er is vastgesteld hoe sterk en hoe snel het effect naar verwachting zal zijn.

Verandering in gedragscultuur

Het Nieuwe Werken gaat niet alleen om plaats- en tijdonafhankelijk werken, het vraagt ook om gedragsverandering en een stijl van leidinggeven die zich richt op resultaatafspraken, zegt TNO. Arbeidsproductiviteit kan gezien worden als de ratio tussen output en input waarbij gekeken wordt naar zowel kwantiteit als kwaliteit.

Factoren die een rol spelen bij HNW en productiviteit zijn in kaart gebracht. Onderlinge relaties bepaald en er is gekeken naar de grootte van het te verwachten effect en de snelheid van het effect.

Telefoneren

Een van de inzichten is dat activiteit gerelateerd werken, waarbij de werkplek aansluit bij de activiteit, een positief en blijvend effect kan hebben op de productiviteit. Volgens TNO moeten we daarbij denken aan een concentratietaak in een stilte/concentratieruimte of thuis en informeel overleg in een informele ruimte.

"Toch zien we dat in de praktijk mismatches ontstaan tussen behoefte en aanbod. Met name de activiteit 'telefoneren' wordt vaak onvoldoende ondersteund wat kan leiden tot geluidsoverlast en productiviteitsverlies", aldus TNO.

Plaats op:
Datum: 18 januari 2012
Categorie: Het Nieuwe Werken
Bron: TNO
Gerelateerde artikelen  
22-06-2011 Nieuws Verhoging productiviteit door HNW niet aangetoond
15-06-2016 Nieuws Praktijkrichtlijn voor meten effecten maatregelen op luchtkwaliteit
02-06-2010 Nieuws Recessie stimuleert nieuwe manieren van werken
07-11-2011 Nieuws PwC: Het Nieuwe Werken kan miljarden opleveren
16-07-2019 Nieuws Veranderingen in werken hebben gevolgen voor woon-werkverkeer
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,05 seconden.