Nieuws  
 

VVD-Kamerlid Neppérus heeft onlangs Kamervragen gesteld over de overgangsregeling van de bijtelling. In antwoord op die vragen laat staatssecretaris Weekers de mogelijkheid open om alsnog aanvullende wetgeving op te stellen, meldt AMD Automotive Fiscalisten. VAVDZ noemt dit 'dreigement' pure bangmakerij.

De vragen gingen over de situatie dat wordt aangeboden om vóór 1 juli 2012 alvast de gewenste nieuwe leaseauto te naam te laten stellen, waarna de auto uiterlijk op 15 november 2012 in gebruik wordt genomen. Daarbij kan dan gebruik gemaakt worden van de nieuwe wettelijke overgangsregeling. De huidige CO2-uitstootnormen blijven dan op die auto nog tot uiterlijk 1 juli 2017 van kracht.

Teleurstellend

De staatssecretaris acht het teleurstellend dat hij na overleg met de leasebranche over deze overgangsregeling "nu moet constateren dat leasebedrijven bij de toepassing van het overgangsrecht verder gaan door bewust de maximale ruimte op te zoeken met een regeling die in het normale economische verkeer - zonder een dergelijke overgangsregeling - niet logisch zou zijn".

Hij schrijft verder dat een substantiële belastingderving in het huidige tijdsgewricht ongewenst is: "Daar komt bij dat deze regeling niet bijdraagt aan het doel van de gedifferentieerde bijtelling en de aanpassing van de zuinigheidsgrenzen, namelijk het stimuleren van de meest zuinige auto. Ik ben dan ook voornemens om, mocht blijken dat deze regeling inderdaad op grote schaal wordt toegepast, in het Belastingplan 2013 aanvullende wetgeving op te nemen die ertoe leidt dat voor deze auto's alsnog de bijtelling wordt toegepast overeenkomstig de zuinigheidsgrenzen die vanaf 1 juli 2012 van toepassing zullen zijn".

Of een dergelijke aanpassing van de overgangsregeling er ook daadwerkelijk komt, moet worden afgewacht. Ook is allerminst zeker dat de Tweede Kamer met zo'n aanpassing in zal stemmen.

Dreigement

De Vereniging Auto van de Zaak heeft inmiddels bij monder van voorzitter Martin Huisman laten weten bijzonder verbaasd te zijn van dit 'dreigement' van Weekers.Huisman wijst de de staatssecretaris erop dat 'voorregistraties' in de automotive sector gemeengoed zijn. Het repareren door wetgeving is naast de onwenselijkheid, praktisch ook onuitvoerbaar.

Huisman: "Het dreigement van de staatssecretaris is onwenselijk en onrealistisch. Dit geeft onzekerheid bij leaserijders, terwijl de nieuwe regels wat ons betreft vervelend, maar in ieder geval wel duidelijk zijn. Wij adviseren berijders om gewoon in een voorgeregistreerde auto te gaan rijden als ze de mogelijkheid hiertoe hebben. Dit is pure bangmakerij van de overheid."

 

Plaats op:
Datum: 12 april 2012
Categorie: Fiscaal, Overheid
Bron: AMD automotive fiscalisten B.V. / VAVDZ
Gerelateerde artikelen  
27-03-2012 Nieuws Kamervragen over overgangsregeling bijtelling
25-05-2012 Nieuws Toch overgangsregeling in uitwerking Lenteakkoord
11-04-2013 Nieuws Ook lage bijtelling op gebruikte auto
12-04-2012 Nieuws ALD Automotive: wij ontduiken geen (hogere) bijtelling
02-09-2011 Achtergrondartikelen VNA: bijtellingstarief 5 jaar vast
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,08 seconden.