Nieuws  
 

Partijprogramma's laten zien dat men niet achter het afschaffen van de onbelaste kilometervergoeding staat zoals vastgelegd in het Lenteakkoord. Vier van de vijf partijen van dit akkoord nemen afstand van de heffing over het woon-werkverkeer, meldt de Vereniging Auto van de Zaak (VAVDZ).

In het Lenteakkoord hebben deze vijf partijen overeenstemming bereikt over het laten vervallen van de vrijstelling voor het woon-werkverkeer (nu nog 19 eurocent per kilometer of de werkelijke OV-kosten) en het als privégebruik meetellen van de woon-werkkilometers voor de tegenbewijsregeling van de bijtelling voor de auto van de zaak.

De concept-verkiezingsprogramma's lijken inmiddels echter een minder eenduidig beeld te vertonen, zo blijkt uit berichtgeving in bijvoorbeeld de Volkskrant van 2 juni 2012. De VVD zal in haar concept-verkiezingsprogramma afstand nemen van deze maatregel. Dit bevestigen bronnen binnen de VVD aan de Volkskrant.

Het CDA kiest in zijn verkiezingsprogramma voor verlaging van het onbelaste deel van de reiskostenvergoeding in plaats van volledige afschaffing van de vrijstelling.

Groen Links en Christenunie lijken de vrijstelling voor het OV te willen behouden. CU lijkt evenals het CDA een verlaging van de onbelaste vergoedingsmogelijkheid voor het woon-werkverkeer te overwegen. Het standpunt van D66 is nog niet geheel duidelijk.

VAVDZ is blij met deze recente ontwikkeling. Het gedeeltelijk laten bestaan van een onbelaste vergoedingsmogelijkheid voor woon-werkverkeer per eigen auto lijkt moeilijk te rijmen met het laten meetellen van het woon-werkverkeer voor de tegenbewijsregeling van de bijtelling. Ook daarin zal mogelijk nog het nodige worden aangepast. De wetsvoorstellen zullen hierover meer duidelijkheid moeten bieden.

Dit najaar zal er na de verkiezing een nieuwe regering aantreden. Die zullen uiteindelijk gaan beslissen over de belastingmaatregelen voor 2013. VAVDZ zegt zich op te maken voor een stormachtig najaar.

Plaats op:
Datum: 4 juni 2012
Categorie: Fiscaal, Overheid
Bron: Vereniging Auto van de Zaak
Gerelateerde artikelen  
30-05-2012 Nieuws ING: Meer thuiswerkers als reiskosten oplopen
21-05-2012 Nieuws AMD: onbelaste vergoeding (19 cent) blijft (deels) bestaan
10-05-2012 Nieuws "Leaserijders worden hard getroffen"
10-05-2012 Nieuws VNA verwacht dat 500 kilometervrijstelling blijft bestaan
27-08-2012 Nieuws CPB 'rekent' mobiliteitsplannen verkiezingsprogramma’s door
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,01 seconden.