Nieuws  
 

De concept-verkiezingsprogramma's die tot dusver bekend zijn gemaakt geven geen volledig antwoord op mobiliteitsvraagstukken van de toekomst. Dat vindt althans de RAI Vereniging na analyse van de verschillende programma's.

Een aantal programma's bevat toekomstgerichte elementen als het om mobiliteit gaat, maar een brede integrale visie ontbreekt vooralsnog.

Ketenmobiliteit

Geen van de tot nu toe bekend gemaakte programma's zet in op brede, aaneengesloten ketenmobiliteit. Dit is volgens RAI wel vereist om ervoor te zorgen dat reizigers op ieder moment het voor hen meest voor de hand liggende vervoersmiddel kiezen en zo dus optimaal ‘slim' reizen.

Daarnaast is er (nagenoeg) geen oog voor nieuwe technieken die mobiliteit verduurzamen. Nog slechts een enkele partij noemt elektrisch rijden, terwijl geen van de partijen voorsorteert op ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld waterstof of groen gas.

Andere landen denken volgens RAI Vereniging wel al na over bijvoorbeeld een laadinfrastructuur voor waterstof, in Nederland lijkt geen van de partijen hier nog mee bezig.

Betalen naar gebruik

Positief is dat er een zich steeds verbredend draagvlak ontwikkelt voor een systeem van betalen naar gebruik. RAI Vereniging heeft zich hier het afgelopen decennium steeds voor ingezet en constateert nu dat er, ondanks het eerder mislukken van de introductie, een breed draagvlak is voor een nieuwe poging.

Ook de cruciale rol die de fiets in veel programma's toebedeeld krijgt stemt tot tevredenheid bij de industrie.

"Om nog verdere stappen te zetten op het gebied van duurzame mobiliteit zullen we alle vervoersmiddelen en technieken naast elkaar nodig hebben. Dit vraagt om een brede, integrale visie. Vooralsnog missen wij deze, al moet gezegd worden dat verschillende programma's stappen in de goede richting voorstellen. Wij blijven aandringen op en meedenken over optimale antwoorden voor toekomstige vraagstukken", aldus Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging.

Plaats op:
Datum: 28 juni 2012
Categorie: Mobiliteit, Overheid
Bron: RAI vereniging
Gerelateerde artikelen  
13-09-2012 Nieuws RAI: forensentaks lijkt geen lang leven beschoren
02-11-2012 Nieuws RAI: kilometerheffing grootste gemis in regeerakkoord
06-06-2012 Nieuws RAI roept politiek op tot 'slimme mobiliteit'
15-01-2010 Nieuws Rolf de Boer (Rai): Het zou nooit meer worden zoals het was
01-10-2012 Nieuws RAI: forensentaks volledig van tafel
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,08 seconden.