Nieuws  
 

De Europese Commissie heeft afgelopen woensdag 11 juli voorstellen ingediend die ertoe moeten leiden dat (nieuwe) personenauto's en lichte bedrijfswagens in 2020 aanzienlijk minder CO2 uitstoten, meldt RAI Vereniging.

De voorstellen moeten een verdere bijdrage leveren aan de doelstelling van de EU om de totale broeikasgasemissies tegen 2020 tot 20% onder het niveau van 1990 terug te dringen.

De voorstellen zullen de gemiddelde emissies van nieuwe auto's terugdringen van 135,7 g CO2 per km (g CO2/km) in 2011 tot 95 g in 2020, met een bindend streefcijfer van 130 g in 2015.

De uitstoot van bestelwagens zal worden verlaagd van 181,4 g CO2/km in 2010 (het laatste jaar waarover gegevens beschikbaar zijn) tot 147 g in 2020, met een bindend streefcijfer van 175 g in 2017.

340 euro brandstofkosten per jaar

De verplichte streefcijfers voor 2020 zijn reeds in bestaande wetgeving opgenomen, maar moeten nog ten uitvoer worden gelegd. Na een grondige technische en economische analyse door de Commissie worden in de nu voorgestelde verordeningen de voorwaarden vastgesteld waaronder de doelstellingen moeten worden gehaald.

De Commissie acht de streefcijfers voor 2020 haalbaar, economisch verantwoord en kosteneffectief. Volgens de Commissie zal de eigenaar van elke nieuwe auto in het eerste jaar ongeveer 340 euro aan brandstofkosten besparen, en in totaal naar schatting 2904-3836 euro gedurende de levensduur van de auto (13 jaar) ten opzichte van de doelstelling voor 2015.

Ambitieus

In totaal zullen de consumenten ongeveer 30 miljard euro per jaar aan brandstofkosten besparen en naar verwachting kunnen de doelstellingen tot een verhoging van het bbp van de EU met jaarlijks 12 miljard euro en van de uitgaven voor werkgelegenheid met ongeveer 9 miljard euro per jaar leiden.

Met de voorstellen kan in totaal 160 miljoen ton olie worden bespaard - ter waarde van ongeveer 70 miljard euro tegen de huidige prijzen - en ongeveer 420 miljoen ton CO2 in de periode tot 2030.

RAI Vereniging vindt de gestelde doelen ambitieus en begrijpelijk. Daar Nederland al bijna de laagste gemiddelde uitstoot van Europa heeft, zal een verdere daling naar verwachting mede ingegeven moeten worden door de bredere inzet van nieuwe technieken en energiedragers zoals waterstof en (batterij)elektrisch rijden. RAI Vereniging bepleit daarom bij de overheid een inzet op het faciliteren van deze technieken en energiedragers, onder andere door het in de komende jaren doorontwikkelen en aanleggen van infrastructuur voor elektrisch- en waterstoflaadstations.

Plaats op:
Datum: 13 juli 2012
Categorie: Overheid
Bron: RAI vereniging
Gerelateerde artikelen  
19-04-2012 Nieuws Europa wil vrijer verkeer van voertuigen
24-02-2011 Nieuws Nieuwe Europese CO2-norm voor bestelwagens
29-04-2013 Nieuws Europarlement wil 95 gr CO2 per 2020 én andere testcyclus
25-05-2016 Nieuws Automobilisten maken inhaalslag met onderhoud en reparaties
17-12-2019 Nieuws Bijna 6,1 miljard euro aan wegenbelasting in 2020
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,1 seconden.