Nieuws  
 

In de al langer lopende discussies over de hoogte van de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak is een nieuwe uitspraak verschenen, meldt AMD Automotive Fiscalisten. Rechtbank Breda oordeelde recent dat het gelijkheidsbeginsel niet van toepassing is op de vergelijking met een elektrische auto.

Rechtbank Haarlem en Hof Amsterdam oordeelden eerder al dat de jaarlijkse btw-correctie voor het privégebruik van auto van de zaak volgens de regels zoals die golden tot 1 juli 2011, moet worden beperkt tot de lagere correctie zoals die gold voor zuinige auto's. Het verschil dat de Belastingdienst in zijn beleid maakte tussen zuinige en minder zuinige auto's is volgens de rechtbank in strijd met de wet.

Volgens het systeem van de btw-wetgeving zijn immers alleen het bedrag van de btw op de autokosten en de mate van het privégebruik bepalend. Voor de zeer zuinige auto's mocht echter de CO2-uitstoot en de daarmee samenhangende 14%-bijtelling ook in de btw-correctie meegenomen worden. Volgens de lagere rechters moet dit dan op basis van het gelijkheidsbeginsel ook voor anderen gelden. Inmiddels ligt deze zaak bij de Hoge Raad.

0% bijtelling

Naast 14%-bijtellingsauto's zijn er echter ook auto's met 0% bijtelling (elektrische auto's). Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel heeft inmiddels een ondernemer gepoogd die 0%-bijtelling ook door te laten werken in de btw-correctie voor zijn eigen niet-elektrische auto's. Rechtbank Breda oordeelde hierover echter als volgt: "Deze auto's verschillen in aanmerkelijke mate van de overige auto's. De aandrijving gebeurt immers niet met een verbrandingsmotor maar met een elektrische motor. Dit wezenlijke verschil leidt tot de conclusie dat dan geen sprake meer is van vergelijkbare gevallen; het gebruik van auto's met verbrandingsmotoren is onvoldoende vergelijkbaar met het gebruik van auto's met een elektrische motor om te oordelen dat het gelijkheidsbeginsel met zich meebrengt dat ook belanghebbende het nihil percentage mag toepassen".

Ook dit oordeel zal waarschijnlijk aan de Hoge Raad worden voorgelegd.

Inmiddels is de wet per 1 juli 2011 aangepast. Vanaf die datum is de btw-correctie voor privégebruik niet langer afhankelijk van de hoogte van de CO2-uitstoot. De nieuwe correctie bedraagt jaarlijks in principe 2,7% van de catalogusprijs van de auto.

Plaats op:
Datum: 16 augustus 2012
Categorie: Fiscaal, Elektrisch rijden
Bron: AMD automotive fiscalisten B.V.
Gerelateerde artikelen  
04-05-2012 Nieuws Onduidelijk over btw-correctie duurt voort
14-06-2011 Nieuws BTW correctie privé-gebruik auto v/d zaak beperkt
14-04-2013 Nieuws Hoge Raad: verschil in btw-correctie auto van de zaak mag
26-11-2008 Nieuws Hoge Raad legt BTW-correctie voor aan Europese rechters
27-07-2012 Nieuws Versoepelingen in btw-correctie privégebruik
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,09 seconden.