Nieuws  
 

Uit onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Mobility Mixx blijkt dat maar één op de drie organisaties daadwerkelijk stuurt op de kostenpost van zakelijke mobiliteit. Hierdoor lopen werkgevers op jaarbasis onnodig duizenden euro's mis.

Voor de camera van AutoleaseWereld lichtte directeur Paul Wessels van Mobility Mixx vorige maand al een tipje van de sluier van dit onderzoek op. Toen noemde hij enkele resultaten ronduit teleurstellend.

Paul Wessels van Mobility Mixx Mobility Mixx onderzocht onder ruim 300 werkgevers in Nederland welke afwegingen zij maken bij de invulling van de zakelijke mobiliteit van hun werknemers. Veertig procent van de respondenten geeft aan graag te willen bezuinigen op hun zakelijke mobiliteitskosten.

Openbaar vervoer

Ook zoeken werkgevers steeds meer naar een duurzamere invulling van de zakelijke kilometers. Bijna een kwart van de werkgevers zoekt actief naar minder milieubelastende vervoersalternatieven. Vooral grote bedrijven (>100 werknemers) vinden het belangrijk om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. Onder kleine bedrijven is dit nog niet eens 10% van het totaal.

Ondanks deze wensen maakt het bedrijfsleven nog maar mondjesmaat gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Wessels licht toe: "Er zijn efficiënte en duurzame oplossingen voor zakelijk vervoer te over. Veel bedrijven denken nog in termen van kilometervergoeding of een leaseauto, en vergeten de relatief nieuwe oplossingen als een mobiliteitskaart of een deelauto. Met deze alternatieven kan het bedrijfsleven op jaarbasis bijna 1,4 miljard euro besparen, zo bleek uit eerder onderzoek. Per organisatie is dit per werknemer gemiddeld tot zo'n € 200,- per jaar."

Low interest

Ondanks de bezuinigingsmogelijkheden is de invulling van de zakelijke kilometers in het bedrijfsleven een ‘low interest'-onderwerp. Uit het onderzoek blijkt dat maar weinig organisaties structureel hierover nadenken. Slechts bij een op de tien bedrijven staat het onderwerp maandelijks op de agenda. Iets meer dan een derde van de werkgevers denkt hier zelfs niet eens jaarlijks over na (34%).

Zonde, meent Wessels, want daardoor blijven bedrijven zitten met relatief hoge kostenposten: "Veel organisaties zoeken eenmalig naar een invulling van hun zakelijke kilometers en blijven dit jaar in, jaar uit hanteren. Het is onze ervaring dat er meestal een directe aanleiding, zoals een verhuizing of parkeerproblematiek, nodig is om te zoeken naar een alternatief."

Inzicht met MobiliteitsMonitor

Om een afweging te kunnen maken welke mobiliteitsvormen het meest efficiënt en effectief zijn voor een organisatie, is het belangrijk dat organisaties volledig inzicht hebben in alle huidige kosten.

Wessels: "Omdat het onderwerp nauwelijks op de agenda staat, weet men vaak niet eens van het bestaan van goedkopere alternatieven, zoals de deelauto, een persoonlijk mobiliteitsbudget of een mobiliteitskaart. En bedrijven die wel op de hoogte zijn van de alternatieven nemen vaak niet alle lasten mee in hun berekeningen. Meestal zijn er namelijk meerdere personen of afdelingen bij betrokken, waardoor de kosten niet transparant zijn. Dit leidt bij de zoektocht naar alternatieve vervoersvormen hoe dan ook tot een scheef beeld."

Mobiliteitsmonitor

Om bedrijven te helpen alle huidige kosten inzichtelijk te maken en de ideale mobiliteitsmix samen te stellen, introduceerde Mobility Mixx de MobiliteitsMonitor. Samen met het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau CE Delft ontwikkelde de organisatie een methode die analyseert welke mobiliteitsvormen idealiter ingezet moeten worden. Ook wordt berekend wat deze mobiliteitsmix een bedrijf oplevert.

Plaats op:
Datum: 20 november 2012
Categorie: Markt en onderzoek, Mobiliteit
Bron: Mobility Mixx B.V.
Gerelateerde artikelen  
11-10-2012 Nieuws Slechts 1/3 werkgevers heeft mobiliteitsdoelstellingen
18-12-2012 Nieuws Mobility Mixx: werknemers meer inspraak in zakelijk vervoer
22-12-2010 Nieuws Paul Wessels nieuwe directeur Mobility Mixx
01-04-2011 Nieuws Mobility Mixx verwerkt 50 miljoen zakelijke kilometers
15-02-2012 Nieuws Nieuwe merkuitstraling voor Mobility Mixx
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,12 seconden.