Nieuws  
 

Om de vraag naar klimaatvriendelijke brandstoffen te stimuleren, stellen GS van de provincie Drenthe dit jaar 200.000,- euro beschikbaar voor het ombouwen van bestaande personenauto's en bestelbusjes in bezit van particulieren, overheden en bedrijven in Drenthe. De provincie verwacht in het bijzonder aanvragen voor ombouwen van voertuigen op groen gas.

De voertuigen mogen niet ouder zijn dan vijf jaar, zodat zeker is dat het omgebouwde voertuig nog een aantal jaren op klimaatvriendelijke brandstof zal rijden. Subsidie wordt verstrekt voor het ombouwen van een motor van een voertuig naar een motor geschikt voor rijden op klimaatvriendelijke brandstoffen.

Het gaat hier naast groen gas om brandstoffen als biodiesel en bio-ethanol. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 2.000,-- per voertuig, tot een maximum van in totaal € 20.000,-- per aanvrager.

Provinciale Staten in Drenthe hebben een motie ingediend om de ombouw van motoren naar biobrandstoffen te stimuleren via een subsidieregeling. De motie beoogt de CO2-uitstoot vanuit de mobiliteitsector te verminderen. Het subsidieloket wordt binnen enkele weken geopend.

Plaats op:
Datum: 17 februari 2013
Categorie: Overheid, Brandstof
Bron: Provincie Drenthe
Gerelateerde artikelen  
27-05-2008 Nieuws 1,8 miljoen subsidie voor verspreiding aardgas en methanol
19-07-2011 Nieuws Subsidiepot Proeftuinen duurzame mobiliteit bijna op
09-11-2012 Nieuws Limburg geeft 'extra' subsidie voor groengas en EV
15-04-2011 Nieuws 2,6 miljoen subsidie voor schone bedrijfswagens
10-06-2010 Nieuws Subsidie voor tankstations met alternatieve brandstoffen
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,03 seconden.