Nieuws  
 

De belastingdienst mag de bijtellingstaffels gebruiken met betrekking tot de btw-correctie voor privégebruik van de auto van de zaak. Ofwel voor zuinige auto’s mag een lagere correctie (14 of 20%) gebruikt worden. Dat maakte de Hoge Raad gisteren bekend.

De zaak gaat over de btw-regeling betreffende het privégebruik van een auto van de zaak zoals die gold tot 1 juli 2011. De belastingdienst voerde het beleid dat de waarde van dat privégebruik, waarover de btw werd berekend, mocht worden gesteld op een bepaald percentage van de waarde van de auto. Dat percentage was 25, maar voor auto's met een lagere CO2-uitstoot gold een lager percentage van maximaal 14.

De commotie begon vorig jaar nadat ondernemers (met succes) een beroep deden op het gelijkheidsbeginsel. Auto's met een lagere CO2-uitstoot worden veel gunstiger behandeld dan andere auto's zonder dat is bewezen dat de werkelijke kosten van privégebruik van die auto's lager zijn dan die van andere auto's. Voor dit onderscheid bestaat voor de heffing van btw geen rechtvaardiging. Aldus ook eerdere vonnissen van de Rechtbank Haarlem en het Gerechtshof Amsterdam.

Milieudoelstellingen

De staatssecretaris van Financiën heeft de uitspraak van het gerechtshof dus nu met succes aangevochten bij de Hoge Raad. Deze overwoog weliswaar allereerst dat het op grond van de wet en de Europese btw-richtlijn niet toegestaan is de btw-correctie voor privégebruik voor sommige auto’s te verlagen op grond van hun relatief lage CO2- uitstoot. Voor die ongelijke behandeling van gelijke gevallen bestond volgens de Hoge Raad ook geen redelijke rechtvaardiging.

Maar als die te gunstige fiscale behandeling vervolgens wordt uitgebreid tot auto's met een hogere CO2-uitstoot, leidt dat volgens de Hoge Raad tot een nog omvangrijker inbreuk op de btw-regelgeving. Dat zou bovendien in strijd zijn met de milieudoelstellingen daarvan. Zo ver gaat het gelijkheidsbeginsel volgens de Hoge Raad niet. Wel moet de “ongeoorloofde begunstiging van de bevoordeelde groep” worden gestaakt. Dat is inmiddels ook gebeurd per 1 juli 2011.

Overigens is ook over die nieuwe wetgeving voor de berekening van de btw-heffing over het privégebruik van de auto van de zaak op dit moment een aantal proefprocedures aanhangig. In afwachting daarvan, acht AMD Automotive Fiscalisten  het raadzaam om eventuele bezwaren aan te houden totdat ook in die procedures is beslist.

Plaats op:
Datum: 14 april 2013
Categorie: Fiscaal
Bron: AMD automotive fiscalisten / Accountancynieuws
Gerelateerde artikelen  
16-08-2012 Nieuws Geen lagere btw-correctie elektrische auto
14-06-2011 Nieuws BTW correctie priv-gebruik auto v/d zaak beperkt
04-05-2012 Nieuws Onduidelijk over btw-correctie duurt voort
26-11-2008 Nieuws Hoge Raad legt BTW-correctie voor aan Europese rechters
13-01-2012 Nieuws Commotie om btw-correctie auto van de zaak
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,06 seconden.