Nieuws  

Het Infrastructuurfonds wordt voortaan ieder jaar automatisch verlengd. Dit betekent dat de financiering van wegen, het spoor, regionaal vervoer, waterwegen en het beheer en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur tot in de lengte der jaren zeker is gesteld. Dat geldt ook voor het Deltafonds, waarmee investeringen in waterveiligheid en het waterbeheer worden gefinancierd.
 
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) maakt dit op Prinsjesdag namens het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer bekend. De afspraken volgen op het kabinetsbesluit van dit voorjaar om bij de begroting voor 2017 het Infrastructuurfonds al te verlengen met twee jaar, van 2028 naar 2030.
 
Minister Schultz van Haegen: ‘Nederland heeft een uitstekende infrastructuur en daarmee een stevig fundament onder de Nederlandse economie. Om onze wereldwijde toppositie te behouden zullen we ook in de verdere toekomst moeten blijven investeren in nieuwe infrastructuur en in nieuwe vormen van slimme mobiliteit. Met de automatische verlenging van het fonds stellen we zeker dat er jaarlijks geld bij komt. Tegelijkertijd zorgen we in onze aanpak voor meer flexibiliteit, zodat we beter kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.’
 
Staatssecretaris Dijksma: ‘De groei van reizigers in het openbaar vervoer en de luchtvaart vraagt een blijvende investering voor een goed bereikbaar Nederland. We werken aan het beter benutten van het spoor, de grote treinstations zijn onder handen genomen en station Schiphol wordt verbouwd. Een groei die niet alleen moet gaan over capaciteit maar ook over duurzaamheid. Zo vragen klimaatafspraken van Parijs en de eisen die we stellen aan luchtkwaliteit en geluidsoverlast om nieuwe innovatieve technieken en schonere brandstoffen. Dit moet het vervoer in Nederland vergroenen.’
 
Minister Schultz en staatssecretaris Dijksma trekken in 2017 5,9 miljard uit voor nieuwe infrastructuur en het beheer en onderhoud van de wegen, het spoor en de vaarwegen. Daarnaast is er in 2017 905 miljoen beschikbaar in het Deltafonds.
 
Wegen
De afgelopen jaren zijn de files op de wegen afgenomen, hoofdzakelijk door investeringen in de verbreding van wegen. Nu de economie weer aantrekt, neemt het aantal verplaatsingen over de wegen en daarmee de drukte toe. Om de groei op te vangen wordt het wegennet verder uitgebreid. In 2016 is de A4 Delft-Schiedam open gesteld, een nieuwe verbinding die zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in de regio Rotterdam.
Deze kabinetsperiode komt er 717 km aan extra rijstroken beschikbaar. Daarnaast rondt minister Schultz in 2017 de procedures af voor belangrijke, volledig nieuwe, wegen die de bestaande wegen gaan ontlasten. Het gaat daarbij onder meer over de nieuwe oeververbinding naar de haven van Rotterdam en de Verlengde A15 in Gelderland. Ook de procedure voor de Ring Utrecht wordt afgerond.
 
Sneller en comfortabeler OV
Ook het komende jaar wordt ingezet op een verdere verbetering van het openbaar vervoer. Kortere reistijden waar mogelijk en comfort voor de reiziger zijn hierbij leidend. Samen met alle OV-partijen wordt gewerkt aan het nog beter op elkaar laten aansluiten van treinen, bussen, trams en metro’s. Het bestaande openbaar vervoersnet wordt verder uitgebreid en benut. Zo zal vanaf december 2017 op de treinroute Amsterdam-Eindhoven spoorboekloos worden gereden. Elke tien minuten rijdt er dan een intercity in beide richtingen. Het treinknooppunt Schiphol wordt aangepakt. Het kabinet heeft met de Actieagenda Schiphol hiervoor 250 miljoen euro beschikbaar gesteld.
 
Innovatie in het verkeer
Het ministerie zet zich samen met andere overheden en marktpartijen in 2017 volop in op slimme mobiliteit en de ontwikkeling van intelligente verkeerssystemen waarbij voertuigen met bijvoorbeeld verkeerslichten en verkeerscentrales kunnen communiceren zodat het verkeer vlotter doorstroomt. De wetgeving wordt verder aangepast, zodat het ook mogelijk wordt om experimenten te doen met zelfrijdende voertuigen op de openbare weg zonder dat er een bestuurder in het voertuig zit. Ook wordt gewerkt aan  een nieuwe generatie reisinformatiediensten. Het gaat om realtime reisinformatie over bijvoorbeeld een ongeluk of lokale gladheid, die bestuurders via hun eigen navigatiesysteem ontvangen. Bestuurders kunnen daarmee tijdig anticiperen op dat wat ze weliswaar nog niet zien, maar wel gaan tegenkomen op de route.

 

Plaats op:
Datum: 20 september 2016
Bron: Rijksoverheid
Gerelateerde artikelen  
11-12-2017 Nieuws Honderden miljoenen voor toekomstbestendige infrastructuur
05-11-2013 Nieuws Overheid gaat stevig inzetten op slimme mobiliteit
14-10-2016 Nieuws 600 miljoen euro extra in betere doorstroming verkeer
19-09-2018 Nieuws Overheid maakt werk van veilige en duurzame mobiliteit
19-09-2017 Nieuws Meer mobiliteit in een duurzamer Nederland
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,15 seconden.