Nieuws  
 

De provincie Noord-Brabant start nog dit jaar met een onderzoek naar mogelijke oplossingen om de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid op de provinciale weg N264 tussen de A50 bij Uden en de A73 bij Haps te verbeteren. Dat zijn bestuurders van betrokken gemeenten en de provincie Noord-Brabant vandaag overeengekomen. Het onderzoek moet onder andere duidelijk maken welke maatregelen mogelijk zijn voor de toenemende problemen met drukte op de Lippstadtsingel in Uden. Ook moet het onderzoek aantonen of een randweg om de kom van Sint-Hubert de beste manier is om de overlast van doorgaand verkeer door het dorp op te lossen.

Op dit moment ontstaan bij de rotondes in de N264 bij Uden en andere kruisingen problemen met de doorstroming en zorgt de toenemende drukte op deze weg voor een meer luchtvervuiling en ongevallen. De regio werkte een bidbook uit met mogelijke maatregelen om het functioneren van de N264 te verbeteren en bood dit aan de provincie aan. Het bidbook bevat een pakket met maatregelen waar de regio heil in ziet waaronder als het realiseren van parallelwegen voor landbouwverkeer, de realisatie van een snelfietsroute tussen Nistelrode en Uden en tussen Uden en Veghel en de inzet van slimme techieken om de overlast van doorgaand verkeer in Sint Hubert te vermijden. Op basis van dit bidboek zijn vandaag tussen de bestuurders afspraken gemaakt voor het uitvoeren van een studie die deze concrete oplossingen verder in kaart brengen.

Regionale afweging
Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Het bidbook van de regio gaf een goed beeld van de problemen die de regio ervaart en de ambities die er bestaan. De studie die we nu uit gaan voeren, moet een totaalbeeld opleveren van de mogelijke oplossingen op het hele traject want ik wil met de regio samen de afweging maken wat de beste aanpak is voor deze gehele verbinding en niet voor lokale vraagstukken. Op basis van dat onderzoek naar mogelijke oplossingen maken we vervolgens keuzes voor verdere investeringen. Als de studie afgerond medio volgend jaar is afgerond, kiezen we het beste voorkeursalternatief."

OV en fiets
Naast het onderzoek naar mogelijke infrastructurele maatregelen, wordt ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de buslijn Uden - Landerd - Grave - Nijmegen te versterken. Bij een positieve businesscase kan besloten worden om de huidige streeklijn op te waarderen naar een HOV-verbinding met een hogere frequentie en korte reistijd. De regio gaat samen met het Brabants Mobiliteits Netwerk bedrijven benaderen om te bekijken op welke manier zij zelf ook bij kunnen dragen aan het verminderen van het aantal auto’s en vrachtwagens in de spits, bijvoorbeeld door medewerkers te prikkelen vaker de fiets of bus te pakken of te spits vermijden door thuis te werken.

Eerste regionale ontwikkeldag
Deze afspraken tussen gemeenten en de provincie werden gemaakt tijdens de eerste regionale ontwikkeldag voor Noordoost-Brabant. Tijdens deze bijeenkomst met gedeputeerden en wethouders mobiliteit en ruimte, waterschap en Rijkswaterstaat proberen de bestuurders als één overheid in te spelen op veranderend ruimtegebruik en de veranderende vraag naar bereikbaarheid en mobiliteit. Met dit initiatief wil de provincie samen met de regio meer integraal ontwikkelen en afwegen om daarmee de uitvoeringskracht van de overheid vergroten.

Plaats op:
Datum: 6 juli 2017
Bron: Provincie Noord-Brabant
Gerelateerde artikelen  
24-04-2017 Nieuws Regio kiest voor toekomstbestendige aanpak N279 Veghel - Asten
11-12-2017 Nieuws Afspraken Rijk en regio over aanpak aantal knooppunten
12-03-2019 Nieuws Start verkenning naar aanpak fileknelpunt A1/A30
14-10-2016 Nieuws 600 miljoen euro extra in betere doorstroming verkeer
13-02-2017 Nieuws Schultz start aanpak fileknelpunt A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,07 seconden.