Nieuws  
 

Het rijk en de provincie Brabant hebben concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant. Zo start het rijk het proces voor de verbreding van de A58 tussen Breda en Tilburg naar 2x3 rijstroken en wordt ook voor de A2 tussen Deil en ’s-Hertogenbosch een MIRT-verkenning uitgevoerd voor een verbreding van de A2 als oplossing voor de lange termijn. Om de bereikbaarheid van de regio Eindhoven te verbeteren hebben het rijk en de regio afgesproken om het bestaande station Eindhoven Centraal om te vormen tot een internationaal knooppunt. In totaal investeren rijk en regio ruim € 550 miljoen in het bereikbaar houden van Zuid-Nederland.

De afspraken werden gemaakt tijdens het BO MIRT, het jaarlijkse overleg tussen de bewindslieden van I&W met bestuurders uit Noord-Brabant en Limburg. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “De nieuwe minister en staatssecretaris hebben scherp in de gaten dat het voor Nederland van groot belang is dat Brabant goed bereikbaar blijft. Uit analyses van het rijk blijkt dat we hier in 2030 echt een paar grote knelpunten hebben. Om dat te voorkomen hebben we als regio een strak pakket met wensen en mogelijkheden aan de bewindslieden voorgelegd en daarbij het aanbod gedaan om hierin door een gezamenlijke aanpak en gepaste cofinanciering het effect te vergroten. Dat heeft geresulteerd in concrete afspraken en toezeggingen voor flinke investeringen.”

Verbreding A2 Deil – ‘s-Hertogenbosch
Voor de A2 Deil – ‘s-Hertogenbosch is afgesproken dat het rijk en de regio in de periode 2018 – 2020 een pakket van quick-win maatregelen inzetten. Dit pakket bestaat onder andere uit kleine infrastructurele maatregelen aan het onderliggend wegennet, het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen trein, bus en auto en het verbeteren van fietsmogelijkheden. Voor dit pakket reserveren rijk en regio samen € 45,9 miljoen waarvan het rijk € 18,3 miljoen en de regionale partners € 27,6 miljoen voor hun rekening nemen. “Deze quick-wins zijn niet afdoende om de verkeersdoorstroming op de lange termijn te kunnen garanderen. Daarom ben ik blij dat de minister heeft toegezegd om ook te starten met het onderzoek naar de verdere verbreding van de A2 tussen de knooppunten Deil en Vught. Voor de uitvoering hiervan reserveert het ministerie €430 miljoen. Daarmee hebben we dus de garantie dat deze belangrijke noord-zuid-as aangepakt wordt,” aldus Van der Maat.

Snelle aanpak A58 Breda – Tilburg
De A58 is nu al een urgent probleem door dagelijks groeiende files. De minister onderkent dit probleem en start daarom op korte termijn een MIRT-verkenning naar de mogelijkheden voor een verbreding naar 2x3 rijstroken in combinatie met slimme oplossingen en innovaties. Een eerste kostenraming voor een robuuste oplossing laat zien dat hiervoor circa €70 miljoen nodig is. Christophe van der Maat: “Met de minister heb ik afgesproken dat de regio hiervoor 1/3 in het mandje legt met een maximum van €20 miljoen. Dat bedrag is door Provinciale Staten van Noord-Brabant eerder beschikbaar gesteld om snel tot een akkoord te komen met het rijk. Dat maakt dat we nu snelheid kunnen maken. De verwachting is dat de minister in 2018 al een startbeslissing genomen kan worden voor een oplossing op de A58.”

Eindhoven internationale Knoop XL
Een ander punt van aandacht is de internationale bereikbaarheid van de Brainport Eindhoven. Wil deze regio internationaal aantrekkelijk en concurrerend blijven voor bedrijven en medewerkers dan moet de bereikbaarheid op orde zijn. Zo staat het ook in de Brainport Nationale Actie Agenda waarover begin volgend jaar met het rijk knopen doorgehakt gaan worden. “Vooruitlopend daarop hebben we in het BO MIRT als rijk en regio de ambitie uitgesproken om het Centraal Station in Eindhoven de komende jaren te ontwikkelen tot een internationale knoop XL door te investeren in het spoor, het regionale openbaar vervoer, het station zelf en in stedelijke ontwikkeling”, aldus Van der Maat. Rijk en regio reserveren daarvoor samen een startkapitaal van €20 miljoen waarvoor onder andere kleinschalige maatregelen genomen worden voor de internationale spoorverbinding Eindhoven – Düsseldorf. Hierdoor komt de IC naar Düsseldorf en aansluiting op HSL netwerk van Duitsland binnen handbereik. Daarnaast wordt geïnvesteerd in een hoogwaardige OV-verbinding met Eindhoven Airport en Woensel (HOV-3) en de fietsenkelder aan Stationsplein-Zuid.

Overige afspraken
Naast deze concrete afspraken voor aanpak van grote knelpunten en realisatie van gezamenlijke ambities is nog een groot aantal andere onderwerpen besproken.

  • Voor het Wilhelminakanaal in Tilburg hebben het rijk en de regio definitief gekozen tot herbouw van Sluis II als oplossing voor de geohydrologische problemen die daar geconstateerd zijn. Met deze oplossing komt een einde aan de onzekerheid van bewoners en bedrijven in de regio van het kanaal doordat het risico op verzakkingen en verdroging van de natuur met deze oplossing uitgesloten wordt;
  • Het rijk start een proces om te komen tot scenario’s voor de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019 met oog op een besluit over de toekomst van de regionale luchthaven. De regio heeft daarbij aangedrongen op een zorgvuldig proces waarin de omgeving betrokken wordt;
  • Vanuit de regio’s West-Brabant en Hart van Brabant is de Ruimtelijk-Economische Agenda aan de bewindslieden aangeboden. Deze agenda is gericht op de toekomstbestendigheid van de regionale economie. Met de minister is afgesproken dat vier sleutelprojecten worden uitgewerkt voor o.a. de (inter)nationale bereikbaarheid van de regio via het spoor, het beter benutten van de buisleidingen voor nieuw transport en het optimaliseren van de digitale infrastructuur;
  • Met oog op de vertraging die het rijk heeft gemeld voor de plannen voor de verbreding van de A27 tussen Breda en Utrecht is een pleidooi gehouden om de realisatie van het knooppunt Hooipolder zo snel mogelijk op te pakken. Afgesproken is dat de resultaten van Rijkswaterstaat over de mogelijkheden hiervoor wordt afgewacht. Op een verzoek van de regio aan de staatssecretaris om met de regio te onderzoeken welke innovatieve mogelijkheden er zijn om het OV tussen Breda en Utrecht te verbeteren heeft de staatssecretaris positief gereageerd;
  • Over de goederencorridors Oost- en Zuidoost is met de minister en staatssecretaris afgesproken dat de gezamenlijke partijen de kansen en mogelijkheden voor truckparkings op en rond de corridors in beeld gaan brengen.

Plaats op:
Datum: 11 december 2017
Categorie: Mobiliteit
Bron: Provincie Brabant
Gerelateerde artikelen  
14-10-2016 Nieuws 600 miljoen euro extra in betere doorstroming verkeer
11-12-2017 Nieuws Honderden miljoenen voor toekomstbestendige infrastructuur
13-02-2017 Nieuws Schultz start aanpak fileknelpunt A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda
12-03-2019 Nieuws Start verkenning naar aanpak fileknelpunt A1/A30
20-06-2018 Nieuws Meer treinen naar Amsterdam CS en Amsterdam Zuid
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,16 seconden.