Nieuws  
 

De adoptie van slimme en veilige auto’s blijft onnodig achter doordat autodealerbedrijven, verzekeraars, werkgevers en leasemaatschappijen zich onvoldoende realiseren wat het effect van veiligheidssoftware in auto’s is op de verkeersveiligheid en (auto)mobiliteitskosten. Slechts 4% van het Nederlandse wagenpark – dat in totaal ruim 8 miljoen personenauto’s telt - is nu naar schatting uitgerust met Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zoals Adaptive Cruise Control, autonome remsystemen, Blind Spot detection en Lane Keeping Assist Systems.

Om het nut van ADAS te tonen en de toepassing ervan net zo vanzelfsprekend te maken als gordels en ABS, reed een konvooi van zes semi-zelfrijdende auto’s op woensdag 13 juni over de openbare weg van Groningen via Helmond naar Rotterdam met gebruikmaking van deze comfort- en veiligheidssystemen.

De test is een vervolg op een eerdere ‘Nationale Platoontest’ op de openbare weg in maart 2016. Bijna zestig voertuigen reden destijds achter elkaar met behulp van onder meer Adaptive Cruise Control en Lane Keeping Assist System. De rit zorgde voor veel media-aandacht en had als doel de combinatie van comfort- en veiligheidssystemen in auto’s hoger op de agenda van onder meer auto-importeurs, leasebranche en de overheid te zetten.

Betere verkeersveiligheid en minder files
Cijfers tonen aan dat met name veiligheidssoftware de verkeersveiligheid significant ten goede komen. Uit Amerikaans onderzoek (Insurance Institute for Highway Safety) naar verzekeringsclaims en verkeersongevallendata blijkt dat de combinatie van ‘Forward Collision Warning’ en Autonomous Emergency Breaking (AEB) voor 56% minder kop-staartbotsingen met letsel leidt. Bij gebruik van ‘Blind Spot Detection’ neemt het aantal verkeersongevallen met letsel op de snelweg met bijna een kwart (23%) af. In Nederland zou de doorstroming overigens verbeteren bij gebruik van ADAS: als één op de tien voertuigen Adaptive Cruise Control veilig gebruikt zou dat al 30% minder files opleveren.

Niet alleen weggebruikers zelf zijn gebaat bij een betere verkeersveiligheid. Een grootschalige toepassing van ADAS zou ook veel schade voorkomen voor verzekeraars en werkgevers. Die laatste zien hun mobiliteitskosten nu nog jaarlijks stijgen als gevolg van hogere (auto)verzekeringspremies en aanzienlijke kosten door de uitval van medewerkers als gevolg van (ernstige) verkeersongevallen. Als zo’n werknemer na twee jaar nog steeds gedeeltelijk of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, blijft de werkgever nog maximaal tien jaar financieel voor hem of haar verantwoordelijk. De totale kosten kunnen dan oplopen tot meer dan 200.000 euro, mede afhankelijk van het salaris van de betrokken werknemer.

Drie jaar na het uitkomen van de whitepaper ‘Als de auto autonoom wordt’ is nog weinig gedaan met de aanbevelingen in dat document. Zo kunnen verzekeraars aan de hand van het kenteken nog steeds niet zien welke veiligheids- en comfort-accessoires  een auto aan boord heeft. Ook zijn bestuurders zelf niet standaard verzekerd onder hun WA-verzekering wanneer zij met een (semi-zelfrijdende) auto een éénzijdig ongeval veroorzaken en achterblijven met letsel of arbeidsongeschiktheid.

Leasemaatschappijen kunnen de adoptie van ADAS actiever stimuleren, vindt Van der Meer. Zij zouden en comfort- veiligheidssystemen standaard en betaalbaar in hun business lease-edities moeten opnemen. Werkgevers op hun beurt zouden vanuit hun zorgplicht werknemers niet alleen een auto met minimaal viersterren-veiligheid, maar ook rijtrainingen moeten aanbieden om ervoor te zorgen dat bestuurders de systemen optimaal en veilig gebruiken.

Data vergroot veiligheid
Grootschaliger gebruik van ADAS zal een sneeuwbaleffect veroorzaken, voorspelt Van der Meer. “Dankzij de talloze data die de connected auto verzamelt, zal de hoeveelheid kennis en inzicht van onder meer ADAS bij veel gebruik ervan snel groeien. Door de data te analyseren kunnen we de effecten van ‘de nieuwe gordels’ volgen. Op termijn kan dat ook gevolgen hebben voor verzekeringspremies. Door de opgedane kennis wordt autorijden nóg veiliger en neemt het vertrouwen in volledig zelfrijdende auto’s toe. Bij minder verkeersongevallen daalt ook de schade voor verzekeraars, waardoor de verzekerbaarheid van hoog autonome auto’s weer toeneemt. In tegenstelling tot veel leasemaatschappijen behalen verzekeraars geen gezond rendement uit autoverzekeringen. Veel verzekeraars stappen zelfs uit deze markt waardoor de autopremies nog meer zullen stijgen. Ook de EU staat fors in het rood. De economische schade door een toename van het aantal verkeersongevallen wordt voor de lidstaten jaarlijks geschat op 120 miljard.

Plaats op:
Datum: 14 juni 2018
Categorie: Verzekeringen
Bron: Aon Risk Solutions
Gerelateerde artikelen  
13-06-2018 Nieuws Van Ameyde sponsort Aons smart convoy
27-08-2018 Nieuws ADAS Congres – Op weg naar de zelfrijdende auto
17-03-2016 Nieuws Eerste test zelfrijdende auto op Europese openbare weg
29-08-2018 Nieuws Gratis auto’s testen bij Autotron Rosmalen
16-02-2016 Nieuws Nationale Platooning-test met semi-zelfrijdende autos op A2
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,21 seconden.