Nieuws  

Veel leaserijders die willen wisselen van baan worden geconfronteerd met hoge afkoopsommen van de huidige leaseauto. De werkgever presenteert de rekening bij de vertrekkende werknemer. Vaak zijn deze buitensporig en niet zelden bedraagt de rekening zomaar € 10.000,-. VZR constateert in het afgelopen halfjaar een toename in klachten over autoregelingen van 25%.

Nu het beter gaat met de economie en er weer meer werknemers van baan wisselen, neemt het aantal vragen over autoregelingen toe. Vooral het punt afkoopsommen in autoregelingen zorgt voor veel vragen bij zakelijke rijders.

Uit onderzoek van VZR blijkt dat 81% van alle werknemers met een ‘auto van de baas’ hiervoor een autoregeling getekend heeft, waarin de richtlijnen staan voor het gebruik van de zakenauto. In bijna de helft (47%) van alle autoregelingen is er sprake van een afkoopregeling bij het voortijdig beëindigen van het dienstverband. Dit was vroeger met name het geval bij auto’s die “boven budget” waren, echter, steeds vaker betreft dit ook de reguliere leaseauto.

Als een werkgever een leaseauto eerder dan gepland inlevert bij de leasemaatschappij, krijgt de werkgever hiervoor een (gepeperde) rekening gepresenteerd, de afkoopsom. Deze rekening wordt vaak zonder pardon volledig doorgeschoven naar de werknemer. VZR vindt dat werkgevers een zorgplicht hebben om de auto eerst een andere bestemming binnen het bedrijf te geven en de eventuele afkoopsom zo goed mogelijk uit te onderhandelen met de leasemaatschappij. Verder moet het schadebedrag van het vroegtijdig inleveren wel realistisch zijn en mag de werkgever geen BTW doorberekenen. VZR assisteert berijders en heeft dit eerder succesvol aangevochten bij de rechtbank en in hoger beroep haar gelijk gekregen op bovenstaande punten, het zogenaamde VZR arrest zaaknummer 200.154.925.

In 2017 berichtte VZR al over hoge afkoopsommen. Echter, door de krapte op de arbeidsmarkt nemen de problemen nu in volume toe. Het overstappen naar een andere werkgever en het daarbij behorende afkopen van het leasecontract zorgt voor extra kopzorgen bij de zakelijke rijder. Jan van Delft, voorzitter VZR hierover:

“VZR ontving het laatste half jaar vier keer zoveel vragen over afkoopsommen! Wij zijn continu bezig met het narekenen van afkoopsommen en het uitvoeren van second opinions, dit loopt de spuigaten uit. Het is zaak dat werkgevers hun verantwoording nemen en het er niet op aan laten komen.”

VZR-leden kunnen VZR inschakelen bij problemen met afkoopsommen.  


Plaats op:
Datum: 24 augustus 2018
Bron: Vereniging Zakelijke Rijders
Gerelateerde artikelen  
01-04-2019 Nieuws Dieselrijder is extra de pineut op de arbeidsmarkt
08-08-2011 Nieuws Niet-verhaalde afkoopsommen bij leaseregeling vormen loon
31-07-2017 Nieuws Werknemer betaalt 100 procent teveel bij afscheid nemen van leaseauto
29-03-2016 Nieuws VZR introduceert Autoregeling OK-keurmerk
19-02-2016 Nieuws VZR wint hoger beroep in lang bevochten zaak over afkoopsom
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,09 seconden.