Laatste nieuws
 
 
  Video  
 

Als Telecom/ICT-specialist verbaasde Erik Kamps zich regelmatig over de ‘staat van automatisering’ in de automotive industrie. ‘Binnen ‘mijn’ oorspronkelijke branche waren begrippen als SLA en TCO en dergelijke gemeengoed. In de automotive was dat een compleet andere wereld; er werden allerlei complexe berekeningen gemaakt over (het gebruik van) een auto, maar de betrokkenheid van de berijder was bijvoorbeeld ver te zoeken. Ook de ICT liep gewoon achter. En misschien nóg wel…’ Met Crossyn als overkoepelend platform om vooral veel kennis en data(-analyses) te delen wil Kamps proberen daarin verandering aan te brengen, samen met partners Fleet Profile en Nextview.

Kamps heeft een schat aan ervaring in Telecom en ICT en inmiddels ook in de automotive industrie. Zijn eerdere ervaringen leidden ertoe dat hij werd gevraagd voor allerlei bestuursfuncties in die voor hem toen nieuwe branche. Zoals wel vaker, een nieuwe kijk op de zaken brengt verfrissende ideeën en krijgt ook bewegingen op gang die door de ‘traditionele bezetting’ niet snel voor elkaar zouden zijn gekregen. Al was het maar omdat je na verloop van tijd een soort branche-/bedrijfsblindheid ondergaat. Kamps: ‘En dan is het wel lekker als er iemand voorbij komt die gewoon vraagt waarom bepaalde zaken op een bepaalde manier worden gedaan. Daar komt bij dat de wereld om ons heen ook snel verandert: nieuwe generaties willen niet naar bezit, het is al zo vaak gezegd, ze willen naar gebruik en delen van kennis en assets is geen enkel probleem. Cloudtoepassingen vormen een revolutie in de ICT, maar het delen van auto’s is eigenlijk toch niet zo veel anders? Er is een ‘voorraad’ auto’s die wordt beheerd en up-to-date gehouden door de echte eigenaar en de voordelen ervan worden gedeeld gebruikt door afnemers die in een abonnementsvorm betalen. Het was heel lang zo dat het je in de automotive industrie gewoon overkwam: er is een actie bij de klant en dan breekt de hectiek los. Voortdurend reactief dus. Op het moment dat je gebruik kunt maken van vergaande automatisering en je meer weet (meer data hebt) over de assets, de auto’s dus in dit geval, kun je voorspellingen doen over wat er aan zit te komen. Daarop kun je anticiperen, vooruitlopend op het moment dat die actie er écht aankomt. Dat was volslagen nieuw in de automotive….’

Platform creëren
Kamps begreep echter ook wel dat, om die visie echt gestalte te kunnen geven, er een platform nodig was: een platform waar alle aangesloten partijen data kunnen delen. Data die ze verder op weg brengt naar Smarter Mobility. Gebaseerd op actuele gegevens en niet (langer) meer onderbuikgevoelens of reacties van klanten op het moment dat het al aan de orde is. ‘Veiligheid en betrouwbaarheid zijn daarbij cruciaal. Iedereen moet er een goed gevoel bij hebben en data moeten aantoonbaar veilig kunnen worden opgeslagen, beheerd, geanalyseerd met de modernste technieken en de resultaten van die analyses moeten snel en veilig kunnen worden gedeeld. Als je alleen al bedenkt hoeveel kennis je op die manier opdoet over bijvoorbeeld onderhoud, dan kun je meteen bedenken hoeveel kosten je daarmee bespaart. En niet alleen kosten, het scheelt je klanten waarschijnlijk veel ergernis omdat je problemen in veel gevallen nu voor bent, in plaats van dat je het achteraf moet oplossen. Dát is de service waar een klant naar op zoek is.’

Eindklant daadwerkelijk pas aan het eind
Om zoveel mogelijk relevante data te kunnen verzamelen en te analyseren is het cruciaal dat juist die berijders worden meegenomen in de plannen. Kamps: ‘In deze industrie was het een nogal traditionele structuur: de OEM’er, de NSC’er, de dealer en aan het eind van de rit komt de klant nog eens in beeld. Die klant moest een veel prominentere plaats krijgen in de keten. Daar ligt immers de bron van veel gegevens die wij als industrie nodig hebben om beter te kunnen ‘performen’. Het klantcontact is de grootste waarde: als je niets doet is het niet de vraag óf, maar wannéer het fout gaat. Daar komt bij dat de mobiliteit van werknemers de duurste asset van nagenoeg elk bedrijf is. Dan mag je wel wat meer moeite doen om het maximale eruit te halen. Voor iedereen overigens. Het gaat er niet alleen om het beste voor één bedrijf eruit te slepen. Het is een keten waarin iedereen evenredig moet kunnen profiteren van de geïnvesteerde middelen, mensen en geld. Dát moet het fundament zijn.’

Nu was het niet zo dat er in de automotive-industrie geen data werden verzameld. Integendeel bijna. Kamps: ‘Er waren gewoon teveel verschillende platforms die allerlei verschillende data verzamelden en als je een overall inzicht wilde hebben, moest je al die verschillende data ophalen om er daadwerkelijk toegevoegde waarde uit te kunnen halen door data-analyses. Want aan data alleen heb je niets. De analyses bepalen de waarde van de data. Er was dus, naar mijn idee, grote behoefte aan één generiek platform waar alle data bij elkaar komen en die daar worden geanalyseerd door de modernste technologie, waarna de resultaten kunnen worden gedeeld met de aangesloten partijen (abonnees). Dat basisidee is Crossyn geworden.’

Eigenaar data meekrijgen
Dit alles speelde zo’n 2 jaar geleden, het moment dat de GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel de nieuwe Europese privacywet werd ingevoerd. Hij werd toen alleen nog niet gehandhaafd. Inmiddels is dat wel het geval met ingang van 25 mei van dit jaar. Kamps: ‘De data waarover wij het hebben zijn grotendeels eigendom van (in juridische termen, hebben betrekking op) de berijder. Dus die speelt een centrale rol om dit tot een succes te maken. Je hebt zijn toestemming nodig en die krijg je alleen als er ook voordeel voor die berijder inzit, bijvoorbeeld specifieke services waar hij baat bij heeft en als hij het gevoel heeft er zélf controle over te hebben. Dat hij zelf kan bepalen of een service aan staat of uit. Daarmee voldoe je ook aan die wetgeving: er is toestemming van de eigenaar (de berijder) dus dan kunnen we er wat mee, of die toestemming is er niet en dan krijgen we de data helemaal niet te zien.’

De data-analyses zijn de core business van Crossyn, waarbij de afnemers mede bepalen welke analyses er kunnen/mogen worden gedaan. De frontend van de toepassing, dat wat de afnemers en gebruikers daadwerkelijk zien, is de core business van partner NextView. Pieter Hendrikx, verantwoordelijk voor innovatie binnen Nextview: ‘Wij zijn een Design & Tech bedrijf dat gespecialiseerd is in het realiseren van innovatieve en datagedreven oplossingen waarbij gebruiksvriendelijkheid altijd voorop staat. Wij vertalen de data uit het Crossyn platform naar smart services die een gebruiker via een mobiele app kan ontsluiten in zijn handpalm. De intelligentie rondom de data in de applicatie komt dus van Crossyn; zij leveren het dataplatform. Wij zijn de specialist om op basis van Design Thinking en User Empathy applicaties zodanig vorm te geven dat die optimaal zijn in te zetten voor het doel waarvoor ze zijn bedacht. Crossyn en NextView treffen elkaar op het scheivlak van innovatie: steeds baanbrekend en vernieuwend bezig proberen te zijn en ‘out of the box’ denken. Daarom organiseren wij bijvoorbeeld ook Design Thinking sessies en hackatons, waar talenten op gebied van big data en machine learning laten zien wat er mogelijk is. Daar leren we veel van en dat kunnen we dan gebruiken bij onze eigen ontwikkelingen.’

‘Van business case naar database’
Als derde partner is Fleet Profile betrokken bij het in de markt zetten van het Crossyn-platform. Fleet Profile beschikt over betrouwbare data met betrekking tot (de omvang en samenstelling van) wagenparken van organisaties in de Benelux en de DMU bij deze organisaties. Voortkomend uit Computer Profile (Focus op de ICT markt) richt Fleet Profile zich op de markt voor zakelijke mobiliteit. ‘Onze rol binnen het partnership richt zich voornamelijk op het bereiken van potentiele klanten. ‘Van business case naar database’, aldus Rob Groenen. ‘We zijn onder meer gespecialiseerd in database marketing, lead generation & lead management De combinatie van deze activiteiten maakt het partnership tussen de drie betrokken partijen compleet, uiteindelijk moeten we de techniek een plaats kunnen geven bij de eindklant en de berijders.’  

Crossyn biedt het betrouwbare platform, ‘doet de data’ en garandeert de veiligheid voor de gebruikers. NextView en Fleet Profile zitten vervolgens kort op het directe contact met de klanten en de berijders: van gebruiksvriendelijke mens-machine communicatie tot persoonlijke interactie om gegevens te controleren, te verrijken en op te waarderen. Data waar Crossyn dan weer waardevolle informatie uit haalt. Alles draait daarbij om ‘convience’, gemak voor de mensen waarom het gaat. Beleving is het sleutelwoord. Zonder beleving bij de gebruikers gebeurt er niets, is er geen user effectiveness...

Plaats op:
Datum: 6 september 2018
Bron: Crossyn, Nextview en Fleet Profile
Gerelateerde artikelen  
06-09-2018 Achtergrondartikelen Platform voor optimaal inzicht in uw zakelijke mobiliteit
17-12-2018 Achtergrondartikelen Van Pet Shop Boys tot Automotive Innovator
08-01-2020 Nieuws Geïntegreerde AI en Machine learning in webservices voor intelligente mobiliteit …
08-02-2017 Nieuws Toegang tot telematica-data
01-10-2018 Achtergrondartikelen AVG biedt kansen voor de branche
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,42 seconden.