Laatste nieuws
 
 
  Bedrijven A-Z  
Totaal resultaten: 4

 

Het CBS verzamelt gegevens om statistieken te maken en statistisch onderzoek te plegen. Voor deze werkzaamheden dient het CBS te beschikken over informatie van burgers, bedrijven en organisaties.

Het CBS gaat zorgvuldig om met alle door haar verkregen informatie. Alle werkzaamheden zijn zo ingericht dat privacygevoelige informatie … 

Categorie: Overheidsorganisaties
 

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) maakt analyses van mobiliteit die doorwerken in beleid. Als zelfstandig instituut binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) stelt het KiM strategische trend- en scenario-analyses, kosten-batenanalyses en internationale vergelijkingen op.

Het KiM richt zich op alle … 

Categorie: Overheidsorganisaties
 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.  

Categorie: Overheidsorganisaties
 

50 Beeldbepalende werkgevers op het gebied van Slim Werken Slim Reizen (de zogenaamde B50), de regio's, rijksoverheid en werknemersorganisaties hebben zich gebundeld in het 'Platform Slim Werken Slim Reizen'.

Door actief samen te werken willen zij het effect van mobiliteitsinitiatieven versnellen, uitbreiden en professionaliseren. … 

Categorie: Overheidsorganisaties
   
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,29 seconden.