Nieuws  
 

Het blijkt goed mogelijk om de snelheid van het laden van elektrische auto’s op grote schaal met algoritmes aan te sturen. Dat laten de resultaten zien van een Smart Charging-proef op zevenhonderd publieke laadpalen. Als onderdeel van het Europese INVADE-project zijn deze virtueel gebundeld en verdeeld over twee gasloze wijken waar in de toekomst grote concentraties van ladende elektrische auto’s worden verwacht. Algoritmes stuurden vervolgens gedurende 160.000 laadsessies de snelheid van het laden aan. In de helft van de sessies werd de laadsnelheid in geringe mate aangepast om zo een virtuele overbelasting van het net te voorkomen.

Onoph Caron, directeur ElaadNL: ‘Om ervaring op te doen voor de toekomst, is het van groot belang om nu proefprojecten te doen, zodat we op tijd weten wat wel en niet werkt. Daarom is in deze proef gedaan alsof de 700 publieke laadpalen (met in totaal meer dan 1.000 laadpunten) van EVnetNL in twee wijken staan; één in Ede (Doesburgerbuurt) en één in Arnhem (Schuytgraaf-Noord). Daarmee simuleren we een scenario waarbij er sprake is voor 100 procent EV-gebruik in de toekomst.’


Figuur 1. Virtuele verdeling van de bestaande laadpalen over twee wijken.Figuur 2. Vergelijking tussen sessies waarbij bijgestuurd werd en waarbij dat niet nodig was. Te zien is dat in de avonduren meer wordt bijgestuurd, maar dat in die periode de aansluittijd ook erg lang is. Als de aansluittijd langer is dan biedt dat meer mogelijkheden om het laden aan te passen zonder dat de gebruiker er iets van merkt.

In de INVADE-proef is ervoor gekozen om de aansturing via algoritmes op een zodanige manier uit te voeren dat gebruikers er weinig tot niets van merkten. Voor publieke laadpalen is het al gebruikelijk dat wanneer op één laadpaal twee auto’s tegelijkertijd willen laden, de laadsnelheid van beide auto’s wordt verlaagd. Binnen het INVADE-project is gebruik gemaakt van dezelfde ruimte. Ook met deze minimale aanpassingen in het laadvermogen konden de onderzoekers aantonen dat de speciaal voor dit project door ElaadNL ontwikkelde Smart Charging algoritmes werken.


Figuur 3. Het effect van het Smart Charging algoritme op de laadsessies. Wanneer het gevraagde laadvermogen over de beschikbare capaciteit dreigde te gaan (rode lijn in de middelste figuur) werd het Ampèrage van alle lopende sessies naar beneden bijgesteld (onderste figuur).

Conclusies

Uit het project is een aantal interessante conclusies te trekken:

1. Het grootschalig aansturen van de snelheid van het laden van elektrische auto’s bij publieke laadpalen werkt.

2. Door de geringe mate van aanpassing (niet onder de 13 Ampère) was het effect voor de gebruiker nauwelijks te merken.

3. Het aansturen gebeurde in de helft van de sessies en liet duidelijke seizoensinvloeden zien. In de winter is vaker aansturing van het laden nodig. Dat komt omdat er dan meer stroomvraag is, bijvoorbeeld uit warmtepompen. Daardoor kom je sneller bij de maximale belasting van het lokale stroomnet en de transformator en is bijsturing van het laden gewenst. In de wintermaanden bleek bovendien de tijdens het experiment gehanteerde ondergrens van 13 Ampère niet toereikend om onder de maximale (virtuele) netbelasting te blijven. Seizoensinvloeden zullen dus een rol moeten spelen bij Smart Charging strategieën.


Figuur 4. Overzicht van aantal uren per maand waarbij de gekozen ondergrens van 13A niet laag genoeg was om binnen de capaciteitsgrenzen te blijven, en de laadsessies dus fictief voor overbelasting van het net zorgden. Er is een duidelijk seizoenseffect zichtbaar.

Thuis en op kantoor, laden op zon en wind
De Nederlandse pilot van INVADE bevatte verder Smart Charging bij mensen thuis en op kantoor. GreenFlux verzorgde de proef met 40 huishoudens en 8 kantoorlocaties (met maar liefst 199 semi-publieke laadpunten). In de thuissituatie zijn de auto’s zoveel mogelijk opgeladen met lokaal beschikbare duurzame stroom opgewekt uit zonnepanelen, waarbij gebruikers wel de mogelijkheid hadden om het Smart Charging profiel te overrulen. Ook op de kantoorlocaties is hierop gestuurd (met ook windenergie als sturingsfactor). Hierdoor is ervaring opgedaan met het ontlasten van het stroomnet.

Plaats op:
Datum: 2 januari 2020
Gerelateerde artikelen  
27-10-2016 Nieuws GreenFlux wint internationale award voor Smart Charging
01-09-2016 Nieuws Nederland koppelt elektrische auto aan flexibel energiesysteem
19-05-2016 Nieuws Den Haag koploper bij het slim opladen van elektrische auto’s
06-10-2016 Nieuws Helft laadpalen EVnetNL volgend jaar in andere handen
13-12-2018 Nieuws Slim laden elektrische auto’s kan overbelasting stroomnet voorkomen
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,1 seconden.