Nieuws  
 

De binnenlandse mobiliteit van personen neemt sinds 2005 niet meer toe. Dit geldt vooral voor het autogebruik. Het reistijdverlies door files en verkeersdrukte op het hoofdwegennet is tot en met september 2011 met ruim 9% gedaald ten opzichte van 2010.

Het een en ander blijkt uit de vandaag gepubliceerde Mobiliteitsbalans 2011 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Kredietcrisis

Opmerkelijk is de afname van de binnenlandse mobiliteit en de stabilisatie van het aantal autokilometers omdat men eigenlijk niet goed weet waar dat door komt. De kredietcrisis speelt daarin een rol, zeggen de onderzoekers. Maar al voor de crisis nam de mobiliteit af.

De stabilisatie van het autogebruik hangt ook samen met de afname van het aantal kilometers dat Nederlanders op de passagiersstoel of achterbank van de auto afleggen. Mensen rijden vaker alleen in de auto. Dat komt doordat de huishoudens steeds kleiner worden en binnen het huishouden meer mensen zelf over een auto beschikken.

Uitbereiding wegcapaciteit

De files op het hoofdwegennet namen in 2010 toe door de opleving van de economie. In 2011 namen de files echter af. Mede door uitbreiding van de wegcapaciteit.

In tegenstelling tot aan het begin van deze eeuw blijkt het verband tussen de hoeveelheid verkeer op het hoofdwegennet en de files de laatste jaren niet meer stabiel. Er is dan ook geen eenvoudige vuistregel meer om de files te voorspellen. Het treingebruik neemt nog wel toe, maar minder hard dan enkele jaren geleden.

Reistijdverlies

Tussen 2000 en 2010 nam het aantal kilometers dat met de trein werd afgelegd met 14 procent toe. Vooral de groei van de bevolking en de ontwikkeling van de economie droegen daar aan bij. Het totale gebruik van stads- en streekvervoer in Nederland bleef van 2000 tot 2010 ongeveer gelijk. Plaatselijk bestaan er echter groter verschillen.

Het reistijdverlies door files en verkeersdrukte nam in de periode 2000-2010 op het hoofdwegennet met 49 procent toe. Zonder de aanleg van spitsstroken, wegverbredingen en maatregelen op het gebied van verkeersmanagement zou het tijdverlies in 2010 wellicht 15 procent hoger zijn geweest. In 2009 daalde het reistijdverlies met 10 procent als gevolg van de kredietcrisis. In 2010 nam het weer toe met 6 procent.

Vooruitzichten

Het reistijdverlies door files en verkeersdrukte op het hoofdwegennet is tot en met september 2011 met ruim 9 procent gedaald ten opzichte van 2010. Dit komt ook door gerealiseerde weguitbreidingen. Het bruto binnenlands product groeit in 2011 naar verwachting met 1 ½ en in 2012 met 1 procent. Reële brandstofprijzen voor het wegverkeer stegen fors in 2011, maar zullen in 2012 weer dalen. Het wegverkeer neemt bij deze veronderstellingen in 2012 met bijna 2 procent toe ten opzichte van 2011, terwijl het reistijdverlies nauwelijks verandert.

Plaats op:
Datum: 11 januari 2012
Categorie: Markt en onderzoek, Mobiliteit
Bron: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
Gerelateerde artikelen  
31-10-2011 Nieuws Mobiliteit neemt sinds 2005 niet meer toe
19-11-2012 Nieuws Jongeren gebruiken minder vaak de auto
29-10-2013 Nieuws KiM: minder files door wegverbredingen
28-10-2010 Nieuws Vorig jaar 10% minder files door crisis
23-06-2008 Nieuws Tijdverlies door files neemt 53 % toe
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2018 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 0,41 seconden.