Nieuws  
( * ) Verplichte Velden
U kunt een bekende attenderen op het artikel. Geef het e-mailadres op van degene aan wie u de link wilt sturen. Daarbij kunt u, als u dat wilt, een commentaar schrijven.
E-mailadres van geadresseerde:*
Uw e-mailadres:*
Commentaar:
Verificatie:*
Geef de code van de afbeelding in exact zoals weergegeven. De code is niet hoofdlettergevoelig en kan geen nul bevatten.
 

NPR 7769 'Richtlijnen voor metingen bij de bepaling van de effecten van maatregelen op de luchtkwaliteit' is gepubliceerd. De Nederlandse praktijkrichtlijn is een aanvulling op het 'Afwegingskader bepalen lokale luchtkwaliteit – Wanneer is meten zinvol?' van het kennisplatform CROW.

De te verwachten effecten bij het toepassen van een maatregel op de luchtkwaliteit worden vaak met behulp van modellen berekend. Naast het uitvoeren van berekeningen kan de vraag rijzen om het effect van de maatregel in de praktijk met luchtkwaliteitsmetingen te valideren. Een voorbeeld hiervan is als het effect alleen in proefmodellen is vastgesteld, er twijfel bestaat over de te behalen effecten of er onvoldoende draagvlak is voor het treffen van maatregelen.

Richtlijnen voor in de praktijk

  • beschrijft de stappen waaraan een luchtkwaliteitsonderzoek hoort te voldoen om met luchtkwaliteitsmetingen het effect van maatregelen te bepalen;
  • geeft aanwijzingen voor het opzetten en uitvoeren van deze luchtkwaliteitsmetingen;
  • beschrijft de keuzes en randvoorwaarden voor het opzetten en uitvoeren van deze metingen.

Toepassing
NPR 7769 is bedoeld voor zowel opdrachtgevers als uitvoerders van lokale luchtkwaliteitsonderzoeken, en is van toepassing bij onderzoek aan het wegverkeer en bij het uitvoeren van lokale luchtkwaliteitsmetingen aan:

  • maatregelen die direct ingrijpen in de bron van de emissie;
  • maatregelen die een (lokaal) effect hebben op de verspreiding van en de blootstelling aan luchtverontreinigende emissies.

Plaats op:
Datum: 15 juni 2016
Bron: NEN
Gerelateerde artikelen  
08-07-2008 Nieuws Maatregelen voor schonere lucht
18-01-2012 Nieuws TNO: Thuiswerken niet altijd productiever
24-06-2011 Achtergrondartikelen Advies: flinke accijnsverhoging tegen files
10-03-2016 Achtergrondartikelen TNO publiceert overzicht met details geteste dieselpersonenauto’s 2010-2015
13-04-2018 Nieuws Extra maatregelen om geluidsbelasting provinciale wegen te verminderen
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2020 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,03 seconden.