Nieuws  
( * ) Verplichte Velden
U kunt een bekende attenderen op het artikel. Geef het e-mailadres op van degene aan wie u de link wilt sturen. Daarbij kunt u, als u dat wilt, een commentaar schrijven.
E-mailadres van geadresseerde:*
Uw e-mailadres:*
Commentaar:
Verificatie:*
Geef de code van de afbeelding in exact zoals weergegeven. De code is niet hoofdlettergevoelig en kan geen nul bevatten.

Bij maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit zijn burgers, bedrijven en andere overheden tegenwoordig directer betrokken. Dat vraagt om een andere, participerende, rol van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) geeft, na een verkenning, vier nieuwe overheidsinstrumenten aan die het Rijk kan toepassen voor het mobiliteitsbeleid: doelregulering, fondsvorming, Integrale Mobiliteits Management Architectuur (IMMA) en de Right to Challenge.

Als referentie gebruikte het KiM hiervoor het overzicht van mogelijke overheidsinstrumenten van SEO Economisch Onderzoek uit 2007. Ook keek het KiM naar de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), die de ontwikkeling van de participerende overheid als antwoord ziet op de grotere betrokkenheid van burgers, bedrijven en andere overheden bij maatschappelijke vraagstukken.

In de relatie tot burgers, andere overheden en bedrijven signaleert het KiM bij mobiliteitsbeleid drie opgaven: het betrekken van burgers (vooral bij gewenste gedragsverandering), samenwerken met andere overheden en omgang met het bedrijfsleven bij innovaties.

De rol van de participerende overheid vraagt mogelijk om een uitgebreider instrumentarium dan bij de traditionele overheidsrollen, die vooral sturend en regisserend zijn (top-down). Het KiM zocht naar overheidsinstrumenten die aansluiten bij de nieuwe rol van participerende overheid. De inventarisatie van het KiM levert een aantal vernieuwde en ook vernieuwende overheidsinstrumenten op.

Plaats op:
Datum: 4 september 2018
Gerelateerde artikelen  
19-10-2016 Nieuws Ruim kwart stedelingen verwacht in 2020 een zelfrijdende auto te gebruiken
17-02-2011 Nieuws Lodewijk de Waal spreker tijdens congres AutoRAI
07-12-2016 Achtergrondartikelen Kabinet schetst route naar CO2-arme energievoorziening
15-05-2018 Nieuws Nieuwe Europese privacyregels weer een stap dichterbij
09-11-2012 Nieuws Ministerie I&M in de prijzen om CO2-inspanning
 
 

- partners -

 
 
 
 
 
� 2005 - 2019 Vakwereld. All rights reserved Pagina geladen in 1,02 seconden.